Bilateralna suradnja

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a strukturirana je u:
 • područje visokoškolske i znanstvene suradnje.
 • područje odgoja i obrazovanja na razini osnovnih i srednjih škola.
Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata.
RAZMJENA STIPENDIJA

Temeljem bilateralnih programa godišnje se u prosjeku ostvaruje oko 500 mjeseca stipendija hrvatskih državljana u inozemstvu i preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama.

Natječaje za usavršavanje u inozemstvu Ministarstvo objavljuje početkom kalendarske godine za akademsku godinu koja slijedi.

U pravilu su to sljedeće kategorije stipendija:
 • dodiplomski studij
 • poslijediplomski i doktorski studiji
 • istraživačke stipendije i studijski boravci
 • ljetni jezični tečajevi

PROJEKTNA ISTRAŽIVAČKA SURADNJA

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Albanija, Austrija, Francuska, Indija, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, SAD i Slovenija.

U realizaciji je oko 200 bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokriva isključivo troškove putovanja hrvatskih znanstvenika u inozemstvo i troškove boravka inozemnih partnera u Hrvatskoj (mobility) prema propozicijama utvrđenim provedbenim programima.

Najzastupljeniji su projekti iz prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i biotehničkih znanosti.

Odgojno obrazovna suradnja osnovnih i srednjih škola obuhvaća suradnju s odgovarajućim ministarstvima u drugim zemljama, institutima iz područja odgoja i obrazovanja, izravnu suradnju odgojno-obrazovnih ustanova, rad stranih asistenata/lektora stranih jezika u hrvatskim školama, organizaciju hrvatske nastave u inozemstvu, skrb o hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu.

Razmjena stipendija u ovom području odnosi se na stipendije za stručno usavršavanje učitelja i profesora zaposlenih u hrvatskim školama iz područja stranih jezika i povijesti u Francuskoj, Njemačkoj i Izraelu.

Hrvatske škole izravno surađuju na projektima sa školama u drugim zemljama u područjima od zajedničkog interesa kao što su: upravljanje školom, obrazovanje za demokratsko građanstvo, poučavanje o kulturnoj baštini, informacijske i komunikacijske tehnologije, ljudska prava, kao i o drugim temama važnim za razvoj ljudskih potencijala i postizanje društva znanja.
Austrija
ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2002. godine, kada je započela suradnja na prvim pilot-projektima, održano je osam sjednica Zajedničkog povjerenstva na kojima je do sada odobreno ukupno 214 znanstvenoistraživačkih projekata.

Na 8. sjednici Zajedničkog povjerenstva održanoj 30. studenoga 2017. godine u Zagrebu, za sufinanciranje u 2018. i 2019. godini odobreno je 25 novih znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih je deset iz područja prirodnih znanosti, četiri su iz područja tehničkih znanosti, četiri su iz biomedicinskog područja, tri su iz područja biotehničkih znanosti, a četiri iz društveno-humanističkog područja.

Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-austrijskih znanstvenoistraživačkih projekata bit će objavljen sredinom ožujka 2019. godine.
 
OBRAZOVNA SURADNJA

Pristupanjem Republike Hrvatske obrazovnim i istraživačkim programima EU, osobito kao punopravne članice EU, otvoren je put izravnoj suradnji kroz programe kao što su ERASMUS+ i Obzor 2020., za provedbu kojih je zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.
 
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Austrijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Belgija
Bosna i Hercegovina
U pripremi su programi i protokoli koji će definirati oblike znanstvenoistraživačke i obrazovne suradnje predviđene potpisanim ugovorima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH svake godine izdvaja sredstva za troškove poslijediplomskih i doktorskih studija studenata iz sustava Sveučilišta u Mostaru koji studiraju u Republici Hrvatskoj kao i za Program kapitalne pomoći znanstvenim i obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
Bilateralna obrazovna, znanstvena i tehnička suradnja s Bosnom i Hercegovinom ostvaruje se na temelju sljedećih potpisanih pravnih akata:
 
Bugarska

STIPENDIJE

Vlada Republike Bugarske svake godine dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske dvije jednosemestralne stipendije za preddiplomski/diplomski studij bugarskog jezika i književnosti, kulture i povijesti, četiri stipendije za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika i književnosti te stipendije do osam mjeseci godišnje za specijalizacije i znanstvena istraživanja (razmjena ne uključuje medicinu, umjetnost i sport). Natječajni postupak provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Ministarstvom.

 

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Bugarskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

 
Crna Gora
Češka

Bilateralne stipendije

Lektorati i Katedre za hrvatski odnosno češki jezik provode na matičnim fakultetima u Hrvatskoj i Češkoj natječaje za kratkoročne stipendije za studente kroatistike i bohemistike.

Detaljnije informacije o stipendijama za ljetne tečajeve češkog jezika mogu se pronaći na internet stranicama ISIS-a.
 


Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Češkom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 

Francuska
STIPENDIJE

Zahvaljujući uspješnoj suradnji između Ministarstva znanosti i obrazovanja  Republike Hrvatske, Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Službe za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike u Zagrebu, hrvatski studenti i poslijediplomandi mogu svake godine provoditi istraživanja, produbiti svoja znanja ili završiti svoju disertaciju u Francuskoj.

Stipendije se dodjeljuju za poslijediplomski ili doktorski studij, stručno usavršavanje, te usavršavanje francuskog jezika.

Stipendije Udruge Le Pont Neuf

Udruga "Le Pont Neuf" dodjeljuje hrvatskim državljanima stipendije u području političkih znanosti, medicine i umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, poezija glazba, graditeljstvo). Prijavni obrasci i sve dodatne informacije o natječaju nalaze se na web stranici Udruge Le Pont Neuf, rubrika: "Bourses du Pont Neuf".
 
ZNANSTVENA SURADNJA
Bilateralni znanstvenoistraživački projekti u sklopu Programa integriranih akcija Cogito"

U sklopu Programa integriranih akcija „Cogito" od 2002. godine do sada sufinancirano je 120 hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata.

Na sastanku Mješovitoga hrvatsko-francuskog povjerenstva za odabir projekata, koji je održan 27. studenoga 2018. u Parizu, odobreno je 11 novih zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata za razdoblje 2019./20., a sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja (u prosjeku po dva putovanja godišnje sa svake strane) i boravka istraživača.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Francuskom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

 
Grčka
STIPENDIJE

Vlada Helenske Republike svake godine dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske dvije stipendije, svaka od deset mjeseci, za poslijediplomske studije ili istraživanje kao i dvije stipendije, svaka u trajanju od jednog mjeseca, za sudjelovanje na ljetnim tečajevima grčkog jezika i kulture. Natječajni postupak provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Ministarstvom.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Helenskom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 
Indija
Italija
STIPENDIJE

Vlada Talijanske Republike dodjeljuje svake godine državljanima Republike Hrvatske mjesečne stipendije, u skladu s propozicijama godišnjeg javnog natječaja Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Talijanske Republike. Natječajni postupak provodi Veleposlanstvo Talijanske Republike u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Talijanskom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Izrael
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Državom Izrael ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 
Japan
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije

Vlada Japana putem japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT) državljanima Republike Hrvatske dodjeljuje svake godine
 • jednu stipendiju za studij u Japanu u trajanju od najmanje 4 godine, uz jednogodišnju pripremu za studij koja uključuje intenzivno učenje japanskog jezika
 • jednu stipendiju za poslijediplomski (istraživački) boravak u Japanu u trajanju od najmanje 1,5 godine, koja uključuje obvezno šestomjesečno učenje japanskog jezika
 • stipendije za usavršavanje japanskog jezika za studente japanologije iz Republike Hrvatske
Stipendije pokrivaju sve troškove boravka u Japanu kao i troškove međunarodnog prijevoza. Natječajni postupak provodi Veleposlanstvo Japana u Zagrebu.

Stipendije Zaklade Matsumae International Foundation za istraživački boravak u Japanu

Japanska zaklada Matsumae International Foundation dodjeljuje stipendije za istraživački boravak u Japanu u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Stipendije su namijenjene doktorima znanosti mlađim od 41 godine s dobrim poznavanjem engleskog ili japanskog jezika. Prednost imaju istraživanja u području prirodnih tehničkih znanosti ili medicine. Cjelokupan natječajni postupak provodi izravno Matsumae International Foundation.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Japanom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 1. između Vlade SFRJ i Vlade Japana o suradnji u oblasti znanosti i tehnologije, potpisan u Tokiju, 22. svibnja 1981. godine
 2. o kulturnoj suradnji između FNRJ i Japana, potpisan u Tokiju, 15. ožujka 1968. godine, oba preuzeta i važeća od 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora
Kanada
Kina
STIPENDIJE

Vlada Narodne Republike Kine svake godine dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske 8 stipendija za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij ili stručno usavršavanje.

Budući da se većina studijskih programa provodi na kineskom jeziku, stipendistima koji ne vladaju kineskim jezikom osigurava se učenje kineskog jezika u NR Kini u trajanju od jedne akademske godine prije početka provedbe studijskog programa.

Natječajni postupak provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.
ZNANSTVENA SURADNJA:

Od 1998. godine do danas održano je devet zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je do sada ukupno odobreno 165 zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata.

Na zadnji Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2019. - 2021. godine, koji je bio otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske i NR Kine te obuhvaćao sva znanstvena područja, u Hrvatskoj i Kini zaprimljeno je 55 projektnih prijedloga.

Hrvatsko-kinesko Povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju održalo je 28. listopada 2019. godine u Zagrebu svoje 9. zasjedanje te je u skladu s prioritetima i odredbama obiju stranaka odabralo za sufinanciranje novih 35 projekata za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Sljedeći natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2022. - 2024. bit će objavljen u prvoj polovici 2021. godine.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Narodnom Republikom Kinom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:


 
Mađarska
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije

Vlada Republike Mađarske, posredstvom mađarske Tempus zaklade (Tempus Public Foundation), dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske stipendije za sveučilišni prediplomski/diplomski jednosemestralni studij, doktorski studij, kraći studijski boravak i ljetni tečaj jezika za studente hungarologije. Natječajni postupak provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s mađarskom Tempus zakladom.

ZNANSTVENA SURADNJA
Bilateralni znanstveno-istraživački projekti

Na temelju Sporazuma dviju vlada o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, od 2005. do 2017. godine održana su četiri zasjedanja Mješovitog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je prihvaćeno ukupno 100 projekata i 4 radionice.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Mađarskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 

Dokumenti

Makedonija
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije

Temeljem Programa suradnje godišnje se dodjeljuje jedna stipendija za preddiplomski/diplomski sveučilišni studij iz područja makedonskog jezika i književnosti te stipendije za studijske boravke iz svih područja znanosti u pojedinačnom trajanju od jednog do dva mjeseca. Natječajni postupak provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe EU.

ZNANSTVENA SURADNJA
Bilateralni znanstveno-istraživački projekti

Na temelju ugovora dviju vlada o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, od 2005. do 2014. godine održana su četiri zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je prihvaćeno ukupno 37 zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Makedonijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

 
Njemačka
Suradnja Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke ostvaruje se na više razina:
 
 • na razini Stalne hrvatsko-bavarske komisije pri Bavarskom državnom ministarstvu znanosti, istraživanja i umjetnosti, Bavarskom visokoškolskom centru za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) i Bavarskom državnom ministarstvu obrazovanja
 • na razini Mješovite komisije između Hrvatske i Baden-Württemberga
 • na saveznoj razini, u području projektne suradnje preko Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD)
 • The Alexander von Humboldt Foundation

STIPENDIJE

Informacije o stipendijama za hrvatske državljane u Njemačkoj nalaze se na internet stranicama Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu.

Bilateralne stipendije BAYHOST

Bavarsko državno ministarstvo znanosti, istraživanja i umjetnosti putem Bavarskog visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomsko i doktorsko usavršavanje u Bavarskoj.

ZNANSTVENA SURADNJA

Projektna bilateralna suradnja može se ostvariti prijavom na natječaje iz Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika na zajedničkim hrvatsko-njemačkim projektima preko DAAD-a, pri čemu prednost imaju mladi voditelji i sudionici na projektima. Natječaj je otvoren svake godine u proljetnim mjesecima.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Saveznom Republikom Njemačkom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 
Poljska
STIPENDIJE

Lektorati i Katedre za hrvatski odnosno poljski jezik provode na matičnim fakultetima u Hrvatskoj i Poljskoj natječaje za kratkoročne stipendije za studente kroatistike i polonistike.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Poljskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Portugal
STIPENDIJE

Institut Camões svake godine dodjeljuje stipendije namijenjene studentima portugalskog jezika i književnosti za sveučilišni diplomski studij, poslijediplomski studij te ljetne tečajeve. Natječaj za stipendije provodi katedra za portugalski jezik i književnost pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Portugalskom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Rumunjska
Rusija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Ruskom Federacijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

 1. Sporazum o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Beogradu 19. prosinca 1955. godine, objavljen u dodatku Sl. l. SFRJ broj 12/56., preuzet na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine (NN, broj 4/98)
 2. Sporazum o kulturnoj, znanstvenoj i prosvjetnoj suradnji između SFRJ i SSSR, potpisan Beogradu 24. svibnja 1974. godine, objavljen u dodatku Sl. l. SFRJ broj 9/76, preuzet na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine (NN, broj 4/98)
 3. Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom priznavanju dokumenata o obrazovanju i naučnim stupnjevima, potpisan u Beogradu 15. ožujka 1988. godine, objavljen u dodatku Sl. l. SFRJ broj 10/89, preuzeti i važeći od 8. listopada 1991 godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora (objavljeno u NN Međunarodni ugovori, broj 4/98)
 4. Sporazum između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Ruske Federacije o suradnji u području obrazovanja i znanosti

U Moskvi je od 4. do 5. listopada 2019. godine, sukladno zaključcima prvog sastanka Hrvatsko-ruske radne skupine za znanstvenu i tehničku suradnju, održan Znanstveni seminar hrvatskih i ruskih znanstvenika na Nacionalnom sveučilištu za znanost i tehnologiju „MISIS“. Konferenciju su organizirali Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja Ruske Federacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Program konferencije uključivao je plenarnu sjednicu te 5 tematskih dijelova:
 
 • Biomedicina i biotehnologija
 • Energija
 • Alternativni izvori energije
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije
 • predstavljanje postera.

Broj sudionika registriranih na web stranici Konferencije bio je 267. Sudjelovalo je 156 ljudi, uključujući sudionike iz 20 regija Rusije, 30 stranih znanstvenika, 71 mladi znanstvenik, uključujući 17 doktora znanosti.
Na plenarnom zasjedanju saslušano je šest izvještaja. Ukupno je bilo održano 61 izlaganje i 34 prezentacija postera u odjeljcima.

Na temelju rezultata Seminara odlučeno je nastaviti razgovor o mogućnostima bilateralne korisne suradnje u Republici Hrvatskoj, u Dubrovniku 2020. godine.
Sjedinjene Američke Države (SAD)
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije - Fulbrightov program

Fulbrightov program provodi se u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu i Agencijom za mobilnost i programe Europske unije. Stipendije se dodjeljuju u preddoktorskoj i postdoktorskoj kategoriji za studijske boravke u SAD-u te u kategoriji "Hubert H. Humphrey" za stručno-znanstveni boravak u SAD-u. Natječaj se objavljuje svake godine krajem veljače i otvoren je do kraja travnja.

Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju hrvatskim državljanima dostupan je Program Fulbright-Schuman za stipendiranje državljana Europske unije. Program Fulbright-Schuman administrira Povjerenstvo za obrazovnu razmjenu između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Belgije, a zajednički financiraju Vlada SAD-a i Uprava za obrazovanje i kulturu Europske komisije. Informacije se nalaze na sljedećoj adresi.ZNANSTVENA SURADNJA

Suradnja na bilateralnim znanstvenoistraživačkim projektima uspostavlja se tako što američki znanstvenik preko svoje ustanove prijavi prijedlog projekta nadležnoj agenciji u SAD-u (npr. National Science Foundation, National Institutes of Health) i uključi hrvatskog znanstvenika kao suradnika na projektu. Slijedi evaluacija u SAD-u te ako je ishod pozitivan i projektu se dodijele sredstva s američke strane, hrvatski znanstvenik može preko svoje ustanove zatražiti sufinanciranje od MZO-a.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Slovačka
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije

Programom suradnje predviđene su stipendije za dio visokoškolskog studija prvog i drugog stupnja tj. preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili doktorskog tj. poslijediplomskog studija na visokim učilištima u ukupnom trajanju od petnaest (15) mjeseci godišnje.

Stipendije mogu biti podijeljene u nekoliko kraćih razdoblja. Za visokoškolski studij prvog i drugog stupnja tj. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri (4) mjeseca, a za doktorski tj. poslijediplomski studij u trajanju od najmanje jednog (1) mjeseca.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Slovačkom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Slovenija

STIPENDIJE

Stipendije za mlade znanstvenike i studente doktorskih studija

Hrvatski znanstvenici i studenti doktorskih studija mogu se prijaviti na natječaje slovenske agencije Ad futura kao i na natječaje za mlade znanstvenike u Republici Sloveniji koje provode Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije.


ZNANSTVENA SURADNJA

Bilateralni znanstveno-istraživački projekti

Na temelju Sporazuma dviju vlada o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, od 1997. do 2023. godine održano je 18 zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te su do sada ukupno odobrena 743 zajednička znanstveno-istraživačka projekta i 7 tematskih konferencija. Na osamnaestom zasjedanju Zajedničkog povjerenstva, održanom 24. veljače 2023. godine u Ljubljani, ova intenzivna suradnja nastavljena je prihvaćanjem 50 novih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2023. - 2025.

Sljedeći natječaj za sufinanciranje zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između dviju država objavit će se do 15. veljače 2024. godine.


Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Slovenijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

Srbija
Od potpisivanja Memoranduma o suradnji od 2008. do danas održano je 5 zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije te je do sada ukupno realizirano 119 zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekta.

Na Petom zasjedanju Zajedničkog povjerenstva održanom 22. ožujka 2016. godine u Beogradu ova suradnja nastavljena je prihvaćanjem 52 nova znanstveno-istraživačka projekata za razdoblje 2016. - 2017.

Bilateralna suradnja s Republikom Srbijom ostvaruje se na temelju sljedećih pravnih akata:
 
Španjolska
U pripremi je potpisivanje novog Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske.
STIPENDIJE

Svake godine Vlada Kraljevine Španjolske objavljuje Natječaj za stipendije iz područja španjolskog jezika i kulture, kao i poslijediplomske i doktorske studije, te boravke u svrhu znanstvenoistraživačkog rada u Kraljevini Španjolskoj.

Cjelokupan natječajni postupak i odabir kandidata provodi samostalno španjolska strana (Španjolska agencija za međunarodnu suradnju - AECI).
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Kraljevinom Španjolskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 
Švicarska
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije


Vlada Švicarske Konfederacije dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske svake godine 2 devetomjesečne poslijediplomske stipendije za sva područja znanosti te jednu devetomjesečnu stipendiju za umjetničko usavršavanje u Švicarskoj.

Natječajni postupak provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Veleposlanstvom Švicarske Konfederacije u Zagrebu.
ZNANSTVENA SURADNJA
Bilateralni znanstveno-istraživački projekti


Znanstvenoistraživačka projektna suradnja sa Švicarskom Konfederacijom ostvaruje se izravno između znanstveno-istraživačkih ustanova i ne postoje obostrani ugovori ili programi o suradnji na razini vlada dviju zemalja.

Švicarski nacionalni fond za znanstvena istraživanja (SNSF) od 2001. godine otvorio je mogućnost izravne prijave hrvatskim znanstvenicima za sljedeće oblike suradnje: znanstveno-istraživački projekti, potpore za pripremu projekata i institucionalna partnerstva.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Švicarskom konfederacijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1. o tehničkoj suradnji između SFRJ i Švicarske Konfederacije, potpisan u Bernu 1. prosinca 1966. godine, objavljen u NN 9/97, preuzet je i važeći od 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora (NN MU 1/97).
 
Turska
STIPENDIJE
Bilateralne stipendije


Vlada Republike Turske svake godine dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske 2 stipendije za istraživački boravak u trajanju od 2 do 8 mjeseci, 1 stipendiju za poslijediplomski studij (isključena stipendija za specijalizaciju iz područja medicine). Ove stipendije, prema potrebi, uključuju i jednogodišnje učenje turskog jezika, a natječajni postupak provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Veleposlanstvom Republike Turske u Zagrebu.

Vlada Republike Turske svake godine dodjeljuje do 20 stipendija za ljetni tečaj turskoga jezika, namijenjen studentima turkologije, a natječajni postupak provodi Katedra za turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Turskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
Ukrajina
STIPENDIJE

Lektorati i Katedre za hrvatski odnosno ukrajinski jezik provode na matičnim fakultetima u Hrvatskoj i Ukrajini natječaje za kratkoročne stipendije za studente kroatistike i ukrajinistike.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Ukrajinom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 
Velika Britanija
STIPENDIJE
 
Stipendije za istraživanje na britanskim sveučilištima

Svake godine u prosincu raspisuje se natječaj zaklade "The British Scholarship Trust" za znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u Republici Hrvatskoj za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1-3 mjeseca. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu, a detaljnije informacije mogu se pronaći na internet stranicama zaklade "The British Scholarship Trust".

Stipendije za studij ili istraživanje na britanskim sveučilištima

Stipendije se dodjeljuju u sklopu tri programa: OSI/FCO Chevening Scholarships - University Of Cambridge, OSI/FCO Chevening Scholarships - Universities of Oxford & York, i OSI/Staffordshire University MPhil/PhD in Economics. Tekstovi natječaja i prijavni obrasci dostupni su na stranicama Nacionalnog internetskog portala o stipendijama. Institut za razvoj obrazovanja administrira navedene programe stipendiranja u Hrvatskoj.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:
 
Republika Koreja