Odluka o dodjeljivanju potpore međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 605-02/22-01/00005
URBROJ: 533-10-22-0003

Zagreb, 14. rujna 2022.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, 66/2019.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019 i 64/2020) i Odluke o dodjeljivanju novčane potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za međunarodnu obrazovnu suradnju (KLASA: 602-01/18-01/00512, URBROJ: 533-06-18-0001 od 10. svibnja 2018. godine), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o dodjeljivanju potpore međunarodnoj suradnji 
osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

I.

Ovom odlukom odobrava se isplata sredstava za novčanu potporu međunarodne obrazovne suradnje u školskoj godini 2022./2023. odgojno-obrazovnim ustanovama prijavljenima na Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023., u ukupnom iznosu od 362.604,92 kn (tristošezdesetdvijetisućešestočetirikunedevedesetdvijelipe).

II.

Povjerenstvo za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023 (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), osnovano odlukom ministra od 13. rujna 2022. godine (KLASA: 605-02/22-01/00005, URBROJ: 533-10-22-0001), na sastanku održanom 14. rujna 2022. godine donijelo je prijedlog za dodjelu potpore školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama za školsku godinu 2022./2023., prema popisu odobrenih projekata koji je sastavni dio ove odluke.

III.

Sredstva iz točke I. ove odluke osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, br. 140/21 i 62/22), Razdjel 080, Glava 05 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 Razvoj odgojno-obrazovnog sustava, A577132 Poticanje međunarodne obrazovne suradnje škola, konto 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

IV.

Ravnatelji škola i odgojno-obrazovnih ustanova dužni su nakon realiziranih aktivnosti, a najkasnije do završetka Nastavne godine 2022./2023. podnijeti programsko i financijsko izvješće ovom ministarstvu. 

Izvješće se dostavlja u Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

V.

Ukoliko je nakon stupanja na snagu ove odluke međunarodna aktivnost otkazana, voditelj projekta dužan je o istome obavijestiti Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja, a doznačeni iznos u roku od deset dana od obavijesti vratiti na račun Državnog proračuna.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

 
Popis odobrenih projekata međunarodne suradnje škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova za novčanu potporu u školskoj godini 2022./2023.
 
redni broj ŠKOLA NAZIV PROJEKTA ODOBRENA POTPORA
1 Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari
Račun br: HR5723400091800012004, 
Model i poz. na broj:
HR65 3816-060-9329-63611
Naš zavičajni govor 20.000,00
kn
2 III. Osnovna škola Čakovec
Račun br: HR6623400091116014887
Lijepa riječ, igra i prijateljstvo ne poznaju granice 11.324,00
kn
3 Osnovna škola Franje Krežme, Osijek
Račun br: HR3825000091102015600
  20.000,00
kn
4 Srednja škola Konjščina, Konjščina
Račun br: HR7523600001101295698
Vršnjačko podučavanje u CLILiG-robotici
(sudjelovanje na natjecanju)
20.000,00
kn
5 Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj
Račun br: HR8223600001101396258
Mašta može svašta 10.000,00
kn
6 Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
Račun br: HR5723400091110689943
Održivost nematerijalne kulturne baštine moga zavičaja 14.667,25
kn
7 Osnovna škola Veliko Trgovišće
Račun br: HR3423600001101432624
Uz tradiciju preko granice 7.565,00
kn
8 Tehnička škola Bjelovar
Račun br: HR6223400091110692666
Književnost našeg kraja riječju tehničara 8.200,00
kn
9 Osnovna škola Trpinja
Račun br: HR5725000091102009923
Dunav ne poznaje granice 9.499,45
kn
10 Osnovna škola Grgura Karlovčana, Đurđevac
Račun br: HR3224020061810700004
Bilo kuda - Hrvati svuda 20.000,00
kn
11 Osnovna škola Matije Gupca, Zagreb
Račun br: HR1923600001101557054
Kako živi Gupčeva lipa 12.300,00
kn
12 Osnovna škola Đure Prejca, Desinić
Račun br: HR8823600001101411573
Upoznajmo kulturnu baštinu primjenom IKT-a 15.166,60
kn
13 Osnovna škola Podmurvice, Rijeka
Račun br: HR3324020061837300005, 
Model i poz. na broj:
HR65 7773-035-11293-63231
Povratak u budućnost 2 19.998,00
kn
14 Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo
Račun br: HR7523600001502689264
Srednjoeuropsko kulturalno povezivanje 20.000,00
kn
15 Osnovna škola Donja Dubrava
Račun br: HR6423400091116011431
XXIII. susret mladih 6.600,00
kn
16 1. osnovna škola Bjelovar
Račun br: HR7424020061100000230
Materinski jezik nas veže i spaja 10.019,00
kn
17 I. gimnazija Osijek
Račun br: HR6625000091102002680
FIZI BIZI FEST, Festival nauke u Somboru 19.357,50
kn
18 Osnovna škola Ivan Benković, Dugo Selo
Račun br: HR6023600001102125318
mBot na književnim stazama 6.267,20
kn
19 3. gimnazija Osijek
Račun br: HR1023600001502688882
Učimo zajedno za budućnost kakvu želimo 10.640,00
kn
20 Katolička gimnazija s pravom javnosti, Požega
Račun br: HR1923400091110292442
Eko kamp Belli 8.766,40
kn
21 Ekonomska i turistička škola Daruvar
Račun br: HR4323400091100051623
Novi izazovi 13.680,08
kn
22 Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Račun br: HR5423600001101655558
Branding between borders 20.000,00
kn
23 Srednja škola Vela Luka
Račun br: HR9224070001100587169
Vela Luka - Senigalija 8.507,00
kn
24 Učenički dom Ogulin
Račun br: HR8123400091110324597
Različitost je bogatstvo 15.547,44
kn
25 Gimnazija Daruvar
Račun br: HR2123400091100051631

Češka škola bez granica -
U svijet za češkim jezikom

20.000,00
kn
26 Osnovna škola Zdenka Turkovića, Kutjevo
Račun br: HR6725000091501152230
Tavankutski i kutjevački križevi krajputaši - svjedoci vjere, kulture i povijesti 14.500,00
kn
  362.604,92 kn
 


Pisane vijesti | Odluke | Međunarodna suradnja