Objava rang-lista studenata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. i rang-liste studenata na temelju snižavanja praga

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023. redovitim studentima koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/22-01/00009, URBROJ: 533-04-22-0001) od 12. listopada 2022. godine te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 413 prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.
 
Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 46 prigovora.
 
  
  • Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti: 
 
1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2022./2023.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
 
2. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za ak. godinu 2022./2023.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK
 
 
3. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2022./2023. 
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
 
4. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za ak. godinu 2022./2023. 
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK 
 
 
  
  • Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti: 
 
1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za ak. godinu 2022./2023.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1050 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 387,29 Euro / 2.918,01 kn.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK
 
 
2. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2022./2023. ak. godinu.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 2.200 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 162,71 Euro / 1.225,91 kn.
 
Listu možete vidjeti ovdje: LINK
 
 
Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2022./2023. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 3. veljače 2023. godine u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“ unesu IBAN žiroračuna i da potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI@EduHr korisničkih identiteta, koristeći opciju Prijava.