Objava rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju za akademsku godinu 2023./2024. na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga

Rok: 29. ožujka 2024.

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/23-01/00020, URBROJ: 533-04-23-0001 od 12. listopada 2023.) te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.
 
Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:
 
  1. Lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2023./2024.
 
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 3.074,77 HRK / 408,09 EUR*
 
Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija naknadno je prihvatilo jedan (1) prigovor koji je zaprimljen u roku predviđenom za dostavu prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. 
 
Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti:
 
  1. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2023./2024. ak. godinu
 
Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2023./2024. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 29. ožujka 2024. godine) u Sustavu državnih stipendijahttps://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN računa i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. 
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. 
 
Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI@EduHr korisničkih identiteta, koristeći opciju Prijava.
 
*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK