Održana završna konferencija projekta BWSE FORward – Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Završna konferencija projekta BWSE FORward – Bologna with Stakeholders Eyes for a Stronger Future of the Bologna Process održana je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Sorbonne (École de Droit de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) u Parizu od 24. do 25. svibnja 2022. Na završnoj konferenciji sudjelovalo je više od 100 sudionika iz brojnih europskih i svjetskih zemalja, među kojima i iz Kenije, Novog Zelanda, SAD-a itd.

Nositelj projekta je Europska studentska unija (ESU), a Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu, jednako kao i Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE), Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) te Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE).

Glavni cilj projekta bio je provedba istraživanja i izrada serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu učinkovitijega daljnjeg razvoja Bolonjskoga procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja, a predstavljeno je i završno izvješće pod nazivom Bologna Process Commitments: A Way Forward, koje je rezultat dviju aktivnosti suradničkog učenja provedenih tijekom 2021. godine na temu internacionalizacije i mobilnosti, priznavanja prethodnog učenja, snažnijeg sudjelovanja studenata u tijelima visokih učilišta te internom osiguravanju kvalitete, kao i učenja i podučavanja usmjerenog na studenta.

Na konferenciji se govorilo i o transkontinentalnoj mobilnosti i internacionalizaciji, rodnoj ravnopravnosti i osiguravanju kvalitete, Europskim sveučilištima, ranjivim i podzastupljenim skupinama studenata te drugim temama. Iz Republike Hrvatske na konferenciji su sudjelovali koordinatorica projekta za Hrvatsku Ana Jerković iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku Sanja Žaja Vrbica, voditeljica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ovom konferencijom završio je dvogodišnji projekt BWSE FORward, a novi ciklus odnosno nastavak projekta Bologna with Stakeholders Eyes for an Innovative, Inclusive and Interconnected EHEA by 2030 (BWSE FOR2030) započinje već u lipnju 2022. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH je partner i u novom ciklusu projekta, nositelj je ESU, a kao partneri sudjelovat će i Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Nizozemske, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Sjeverne Makedonije te EUA, EURASHE i ENQA.

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje