Održana druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja

  • Slika
  • Slika
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je 4. studenoga 2019. godine druga sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Na sjednici su predstavljene dosadašnje, ali i buduće aktivnosti projekta SIDERAL, projekta za provedbu Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021. Ninoslav Šćukanec Schmidt predstavio je članovima skupine rad Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju Bologna Follow Up Group čiji je cilj razviti novi strateški dokument Principi i smjernice za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja.

Kako je jedan od ciljeva Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja izrada studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kojom će se ispitati iskustva ranjivih i podzastupljenih skupina studenata, istraživači s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu predstavili su prijedlog istraživanja za izradu spomenute studije.

Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Ministarstva rada i mirovinskog sustava predstavili su članovima skupine mjere koje se provode za ranjive i podzastupljene skupine u području visokog obrazovanja.

Najavljeno je da će se iduća sjednica Nacionalne skupine za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja održati početkom iduće godine. Dogovoreno je da težište sljedećeg sastanka bude na mjerama koje se odnose na predtercijarno obrazovanje.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje