Obzor Europa


Obzor Europa je deveti Okvirni program za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (FP9) koji je u lipnju 2018. godine predložila Europska komisija te jedan od ključnih instrumenata Unije za usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, osnaživanje europske konkurentnosti, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To je najambiciozniji te ujedno i najveći transnacionalni okvirni program za istraživanje i inovacije u svijetu. Program Obzor Europa ima proračun od 95,5 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje.

Sveobuhvatni cilj je izgraditi društvo temeljeno na znanju i inovacijama te konkurentno gospodarstvo, uz doprinos održivom razvoju. Istraživanje i inovacije pružaju nova znanja i inovativna rješenja za prevladavanje globalnih društvenih, ekoloških i ekonomskih izazova. Programom Obzor Europa trebalo bi se pridonijeti cilju usmjeravanja 30% rashoda Unije ka ostvarenju klimatskih ciljeva.

Program ima sljedeće specifične ciljeve:

 • razvijanje, promicanje i unapređenje znanstvene izvrsnosti, potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnih novih temeljnih i primijenjenih znanja te stvaranju i širenju vještina, tehnologija i rješenja, potpora osposobljavanju i mobilnosti istraživača, privlačenje talenata na svim razinama i doprinos punom angažmanu kvalificiranog kadra Unije u djelovanjima koja se podupiru u sklopu Programa;
 
 • stvaranje znanja, jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedbu politika Unije te potpora pristupu inovativnim rješenjima i njihovu prihvaćanju u europskoj industriji, posebno MSP-ovima, i u društvu radi odgovora na globalne izazove, uključujući klimatske promjene i ciljeve održivog razvoja;
 
 • poticanje svih oblika inovacija, olakšavanje tehnološkog razvoja, demonstracija i prijenos znanja i tehnologije, jačanje uvođenja i iskorištavanja inovativnih rješenja;
 
 • optimiziranje rezultata Programa radi jačanja i povećavanja učinka i privlačnosti EIP-a, poticanje sudjelovanja koje se temelji na izvrsnosti iz svih država članica, uključujući zemlje koje postižu slabe rezultate u području istraživanja i inovacija u Programu te olakšavanje suradničkih veza u europskom sektoru istraživanja i inovacija.

Ključne novosti u odnosu na prethodni program Obzor 2020. su:
 
 • pokretanje Europskog vijeća za inovacije
 • pokretanje misija
 • novi pristup uspostavi i provedbi europskih partnerstava
 • poticanje politike otvorene znanosti
 • proširenje pridruživanja.

Obzor Europa sastoji se od tri stupa i horizontalnog dijela:

I. Izvrsna znanost
II. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost znanost
III. Inovativna Europa

Širenje sudjelovanja i jačanje europskoga istraživačkog prostora


 • Nacionalni koordinatori nacionalnih osoba za kontakt:

Doris Jozić
doris.jozic@mzo.hr
+385 1 4594 485

Zorana Barišić
Zorana.Barisic@mzo.hr
+385 1 4594 330

koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr

 • Nacionalne osobe za kontakt:

Pravna i financijska pitanja

Martina Kožul Kolarić
martina.kozul.kolaric@ampeu.hr
+385 1 5556 883

Ana Ključarić
ana.kljucaric@ampeu.hr
+385 1 5005 961


 • Korisne poveznice:

Obzor Europa
Prezentacija programa Obzor Europa Oblikovanje naše budućnosti (.pdf)
Horizon Europe
European Comission Horizon Europe
Horizon Europe Strategic plan 2021-2024
Funding & tender opportunities Horizon Europe
Horizon dashboard
UREDBA (EU) 2021/695
ODLUKA VIJEĆA (EU) 2021/764
Strategic plan 2021-2024