III. Inovativna Europa


Inovacije su glavni pokretač Unije s ciljem pružanja blagostanja svojim građanima i suočavanja s izazovima sutrašnjice. Inovacije su u središtu programa Obzor Europa te se naglašava da moraju biti odgovorne, etičke i održive.

1. EUROPSKO VIJEĆE ZA INOVACIJE (EIC)

Djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za sve vrste inovatora, od pojedinaca do sveučilišta, istraživačkih organizacija i poduzeća.

Ciljevi su mu:

 • prepoznati, razvijati i uvoditi sve vrste visokorizičnih inovacija, uključujući i one postupne, sa snažnim naglaskom na revolucionarnim, disruptivnim i deep-tech inovacijama koje imaju potencijal da postanu inovacije kojima se stvaraju tržišta;
 • podupirati brz rast inovativnih novoosnovanih poduzeća (imajući uglavnom na umu MSP-ove, uključujući novoosnovana poduzeća i, u iznimnim slučajevima, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije), na razini Unije i na međunarodnoj razini na putu od ideja do tržišta.

Europsko vijeće za inovacije ima sljedeće instrumente:

 • Tragač (Pathfinder) - za najranije faze razvoja visokorizičnoga znanstvenog  istraživanja i potencijalno radikalnih inovativnih tehnologija sutrašnjice.
 • Tranzicija (Transition) - za olakšavanje izrade plana za komercijalni razvoj, npr. demonstracijske aktivnosti i studije izvedivosti za procjenu potencijalnih poslovnih modela.
 • Akcelerator (Accelerator) - za poduzeća koja namjeravaju razviti svoje revolucionarne inovacije, uvesti ih na tržište Unije i međunarodna tržišta te ostvariti brzi rast.

Važno je naglasiti kako je 70% proračuna EIC-a usmjereno na MSP-ove.

2. EUROPSKI INOVACIJSKI EKOSUSTAVI

Unija i države članice moraju nastojati razviti ekosustave koji, osim inovacija u privatnim poduzećima, podupiru i društvene inovacije te inovacije u javnom sektoru. Potrebno je poboljšati koordinaciju između nacionalnih i regionalnih inovacijskih programa i inovacijskih aktivnosti u sklopu programa Obzor Europa, posebno uključujući EIC i EIT, kako bi se potaknule operativne sinergije te izbjeglo preklapanje.

3. EUROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJU (EIT)

Neovisno je tijelo Europske unije osnovano 2008. godine s ciljem jačanja europske sposobnosti za inovacije. Njegova misija je pridonijeti održivome gospodarskom rastu i konkurentnosti Europske unije jačanjem njezina inovacijskog kapaciteta. Podupire stvaranje dinamičnih i dugotrajnih partnerstava između vodećih kompanija, istraživačkih laboratorija i institucija visokog obrazovanja koja se nazivaju „zajednice znanja i inovacija“ (ZZI) i posvećena su specifičnim globalnim izazovima te okupljaju više od 1 500 partnera.

Popis ZZI-jeva:
 
 • Climate
 • Digital
 • Food
 • Health
 • InnoEnergy
 • Manufacturing
 • Raw Materials
 • Urban Mobility.

 • Nacionalne osobe za kontakt:

  Europsko vijeće za inovacije (EIC) i Europski inovacijski ekosustavi

  Marija Galeković
  marija.galekovic@hamagbicro.hr
  +385 1 4891 842

  Tanja Ivanović                                                                     
  tanja.ivanovic@hamagbicro.hr                                                                                   
  +385 1 5494 738

  Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

  Zorana Barišić                                                               
  koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr                                                                           
  +385 1 4594 134
   


 • Korisne poveznice:
 
European Innovation Council (EIC)
EIC Work Programme 2021 (.pdf)
European Institute of Innovation & Technology (EIT)