Ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj


Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz niz inicijativa i programa usmjerenih prema međunarodnoj znanstvenoj zajednici daje potporu povezivanju hrvatskih znanstvenika s kolegama u svijetu.

S ciljem reguliranja boravka istraživača državljana trećih zemalja koji u Republici Hrvatskoj borave u svrhu istraživanja, a na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o strancima („Narodne novine", broj 130/11, 74/13, 69/17/ 46/18), donesen je Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja  („Narodne novine", broj 114/18).

Postupak ishođenja odobrenja za ugošćavanje istraživača

Postupak ishođenja odobrenja za ugošćavanje istraživača odnosi se na pravne osobe koje namjeravaju ugostiti istraživače - državljane trećih zemalja.

Pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost, a želi ugostiti istraživača državljana treće zemlje radi suradnje na nekom programu ili projektu koji provodi ili u kome sudjeluje, dužna je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražiti odobrenje za ugošćavanje istraživača u svrhu provođenja istraživanja.

Ovo odobrenje Ministarstva preduvjet je za zaključivanje ugovora o gostovanju između istraživača i pravne osobe s ciljem ishođenja odobrenja privremenog boravka istraživaču u svrhu istraživanja.

Pravna osoba dužna je na mrežnoj stranici Ministarstva ispuniti Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje istraživača državljana trećih zemalja.

Nakon popunjavanja obrasca i njegovog elektroničkoga zaključavanja potrebno je otisnuti obrazac te ga potpisati i ovjeriti pečatom ustanove.

Uz potpisani i ovjereni obrazac potrebno je priložiti dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za istraživanje i ugošćavanje istraživača (npr. ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovor o suradnji na istraživačkom projektu i sl.) te pismo zamolbe.

Dokumentaciju je potrebno u jednom primjerku dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10  000 Zagreb
uz naznaku „Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugošćavanje istraživača"
.

Postupak ishođenja akreditacije za ugošćavanje istraživača

Pravnoj osobi koja obavlja znanstvenu djelatnost, a koja namjerava učestalo ugošćavati istraživače državljane trećih zemalja ili namjerava ugostiti veći broj istraživača državljana trećih zemalja, može se izdati akreditacija za ugošćavanje istraživača na razdoblje od pet godina.

Pismo zamolbe mora se nalaziti na memorandumu pravne osobe koja podnosi zahtjev za izdavanjem akreditacije i biti potpisano od strane čelnika ustanove te ovjereno pečatom ustanove.

U pismu zamolbe pravna osoba dužna je naznačiti prijedlog broja istraživača državljana trećih zemalja koje namjerava ugostiti u sljedećih pet godina.

Dokumentaciju je potrebno u jednom primjerku dostaviti poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Uprava za znanost i tehnologiju
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
uz naznaku „Zahtjev za izdavanje akreditacije za ugošćavanje istraživača''

Pravna osoba kojoj je izdana akreditacija te koja je sklopila ugovor o gostovanju sa istraživačem dužna je presliku jednog primjerka ugovora o gostovanju dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost.

Ugovor o gostovanju

Ugovor o gostovanju preduvjet je za ishođenje odobrenja za privremeni boravak istraživača državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj u svrhu istraživanja. Osim sklopljenog ugovora o gostovanju, istraživaču će se privremeni boravak odobriti ako ispunjava uvjete iz članka 54. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 130/11, 74/13, 69/17, 46/18).

Istraživači koji imaju privremeni boravak u svrhu istraživanja mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad.

Značajnu ulogu u olakšavanju dolaska i prilagodbe istraživačima prilikom dolaska u Republiku Hrvatsku ima i Agencija za mobilnost i programe Europske Unije.

Nakon predstavljanja novog, redizajniranog, centralnog  EURAXESS portala Europske komisije 14. studenog 2016. godine, EURAXESS uslužni centar Zagreb pri Agenciji za mobilnost i programe EU predstavio je i novi hrvatski  EURAXESS portal.

Nacionalni EURAXESS portal u potpunosti je usklađen s EURAXESS portalom Europske komisije te je prvenstveno namijenjen istraživačima koji žele ostvariti istraživačku karijeru u Hrvatskoj, ali i hrvatskim znanstvenim organizacijama i hrvatskim istraživačima, te svim ostalim korisnicima (privatna poduzeća koja zapošljavaju istraživače i sl.) koji na jednom mjestu mogu pronaći relevantne i ažurne informacije o brojnim aspektima koji se tiču dolazne i odlazne mobilnosti (informacije o reguliranju boravka i rada, izdavanje viza, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, porezni sustav, smještaj, priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, intelektualno vlasništvo, ugošćavanje stranih istraživača, itd.)