Znanstvena infrastruktura

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na godišnjoj razini raspisuje javne pozive za financiranje znanstvene infrastrukture, odnosno za financiranje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, znanstvenih skupova i škola, znanstvenih udruga, programa popularizacije znanosti te za financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima i za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja.

Na temelju stručne i neovisne prosudbe pristiglih zahtjeva od strane stručnih povjerenstava Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi odluku o raspodjeli raspoloživih financijskih sredstava, te s organizacijama civilnog društva i trgovačkim društvima potpisuje ugovore o financijskoj potpori, dok se svim ostalim subjektima znanstvene djelatnosti financijska sredstva dodjeljuju temeljem odluka.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju zaprimljenih izvješća u skladu s odlukom, odnosno ugovorom o financijskoj potpori.