Znanstveni skupovi, udruge i popularizacija znanosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi javne pozive za dodjelu financijske potpore za:
 
  • pripremu i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola,
  • redovitu djelatnost znanstvenih i znanstvenostručnih udruga i
  • provedbu programa popularizacije znanosti.

S obzirom na svrhu dodjele financijske potpore na iste se mogu prijaviti ustanove iz sustava znanosti te znanstvene i znanstvenostručne udruge.

Prispjeli zahtjevi za financijsku potporu vrednuju se na način propisan:
  • Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama te znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama
  • Pravilima o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti.

Stručnu i neovisnu prosudbu zahtjeva za znanstvene i znanstvenostručne skupove i škole, te znanstvene i znanstvenostručne udruge i programe popularizacije znanosti provodi Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge i Povjerenstvo za programe popularizacije znanosti.

Na temelju prosudbe i prijedloga povjerenstva za financijsku potporu određenim zahtjevima, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, Ministarstvo donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Po objavi rezultata javnih poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, omogućuje se podnošenje prigovora pisanim putem u roku od 8 dana, nakon čega povjerenstvo ponovno razmatra zahtjeve za koje je uložen prigovor te ministar donosi, u slučaju uvažavanja određenih prigovora, odluku o izmjeni ranije odluke o financijskoj potpori.

Sukladno pojedinačnim odlukama za pojedini zahtjev koje se izdaju ustanovama u sustavu znanosti te sukladno ugovorima sklopljenima između Ministarstva i znanstvenih, odnosno znanstvenostručnih udruga, isplaćuje se financijska potpora na žiroračune navedenih subjekata.

Nakon isplate financijske potpore, Ministarstvo prati njenu namjensku potrošnju na način:
 
  • za skupove: u roku od 60 dana od završetka skupa korisnik financijske potpore Ministarstvu dostavlja pisano izvješće u zadanom elektroničkom obrascu, preslike računa/ugovora za troškove podmirene sredstvima potpore, sažeto opisno izvješće, popis registriranih sudionika te tiskani materijali sa skupa,
  • za udruge: do 28. veljače tekuće godine narativno izvješće o radu i aktivnostima u prethodnoj godini, popis troškova i preslike računa/ugovora za troškove podmirene sredstvima potpore,
  • za programe popularizacije znanosti: u roku od 60 dana od završetka provedbe programa narativno izvješće o provedbi, popis troškova i preslike računa/ugovora za troškove podmirene sredstvima potpore
Znanstveni skupovi

2022.
           
2021.
     
2020.
   
2019.
   
Rok: 5. srpnja 2019.
 
Rok: 5. srpnja 2019./ 1. listopada 2019.

 
Znanstvene udruge

Dokumenti

Popularizacija znanosti