Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge

Imenuju se članovi Povjerenstva, kako slijedi:
 
  1. prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, član
  3. prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  4. prof. dr. sc. Pero Raos, Strojarski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, član
  5. izv. prof. dr. sc. Igor Weber, Institut „Ruđer Bošković", Zagreb, član