Znanstveno-izdavačka djelatnost

Ministarstvo znanost, obrazovanja i mladih (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi javne pozive za dodjelu financijske potpore za:
 
  • izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku,
  • izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

S obzirom na svrhu dodjele financijske potpore na iste se mogu prijaviti ustanove iz sustava znanosti, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost.

Prispjeli zahtjevi za financijsku potporu vrednuju se na način propisan:
 
  • Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti
  • Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku.

Stručnu i neovisnu prosudbu zahtjeva za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike, te znanstvene časopise i časopise za popularizaciju znanosti provodi Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost. Povjerenstvo predstavlja savjetodavno tijelo ministra.

Na temelju prosudbe i prijedloga povjerenstva za financijsku potporu određenim zahtjevima, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, Ministarstvo donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Po objavi rezultata javnih poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, omogućuje se podnošenje prigovora pisanim putem, nakon čega povjerenstvo ponovno razmatra zahtjeve za koje je uložen prigovor te ministar donosi, u slučaju uvažavanja određenih prigovora, odluku o izmjeni ranije odluke o financijskoj potpori.

Sukladno pojedinačnim odlukama za pojedini zahtjev koje se izdaju ustanovama u sustavu znanosti i nakladničkim/izdavačkim kućama te sukladno ugovorima sklopljenima između Ministarstva i znanstvenih, odnosno znanstvenostručnih udruga, isplaćuje se financijska potpora na žiroračune navedenih subjekata.

Nakon isplate financijske potpore, Ministarstvo prati njenu namjensku potrošnju na način:

  • za knjige: korisnik financijske potpore dužan je u roku od 12 mjeseci izdati knjigu te u roku od 30 dana od izdavanja dostaviti pisano izvješće u zadanom elektroničkom obrascu, preslike dokaza o namjenski utrošenim financijskim sredstvima te primjerak objavljene knjige,
  • za časopise: korisnik financijske potpore dužan je u roku od 12 mjeseci dostaviti pisano financijsko izvješće i dokaze o namjenski utrošenim sredstvima.

Elektronički obrazac za dostavu izvješća o utrošenim sredstvima financijske potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za izdavanje znanstvene knjige i visokoškolskog udžbenika nalazi se na poveznici: https://app.mzos.hr/webObrasci

Znanstveni časopisi
Znanstvene knjige

 
 

Dokumenti