Transfer tehnologije

Transfer tehnologije je proces koji podrazumijeva pretvaranje rezultata istraživanja u nove ili unaprijeđene proizvode, usluge ili procese koji imaju određenu tržišnu vrijednost. Ministarstvo naglašava potrebu za poticanjem komercijalizacije rezultata istraživanja kako bi se unaprijedila kompetitivnost hrvatskoga gospodarstva te pridonijelo razvoju Hrvatske kao ekonomije znanja. Taj cilj prepoznat je i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, Inovacijskoj strategiji i Strategiji pametne specijalizacije. U skladu s navedenim, Ministarstvo omogućava provođenje raznih mjera koje pridonose transferu tehnologije s javnih znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo.

Institucije koje pridonose transferu tehnologije

Uredi za transfer tehnologije (UTT) imaju za cilj pružanje potpore istraživačima na javnim znanstvenim organizacijama u svim fazama implementacije tehnologije; od ideje, identificiranja tržišnog potencijala, procesa zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva uz licenciranje ili osnivanje poduzeća temeljenih na znanju (spin-off, spin-out). Najveći uredi za transfer tehnologije su:
 
Znanstveno-tehnologijski park je trgovačko društvo koje se osniva radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika te jačanja gospodarstva temeljenog na znanosti.
 
Zaštita prava intelektualnog vlasništva predstavlja iznimno važan korak u transferu tehnologije. Kako bi se rezultat istraživanja mogao komercijalizirati, potrebno ga je zaštititi, čime intelektualna kreacija postaje intelektualno vlasništvo. Pojedine aspekte ili svojstva nekog proizvoda moguće je zaštititi u jednom ili više raznih oblika intelektualnog vlasništva, ponajprije industrijskog vlasništva. Pravnom zaštitom intelektualnog vlasništva štite se interesi istraživača i drugih nositelja prava, koji su uložili rad i/ili financijska sredstva u istraživanje, odnosno u razvijanje određenoga proizvoda. Tijelo državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva je Državni zavod za intelektualno vlasništvo.