Nacionalne smjernice za transfer tehnologije i znanja

Usvojene Nacionalne smjernice za transfer tehnologije i znanja

Ministar znanosti i obrazovanja 16. prosinca 2022. godine donio je Odluku o usvajanju Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja. 

Smjernice se temelje na najboljoj međunarodnoj praksi prilagođenoj lokalnom kontekstu. Podlogu za Smjernice pripremio je međunarodni stručni tim uzimajući u obzir nacionalnu regulativu za transfer tehnologije i znanja te odgovarajuće međunarodne primjere najbolje prakse.

Nacionalne smjernice za transfer tehnologija i znanja predstavljaju važan korak u smjeru definiranja i jačanja pozicije ureda za transfer tehnologije u inovacijskom sustavu. Smjernicama će se pružiti okvir za učinkovito korištenje rezultata javno financiranih istraživanja pravilnim upravljanjem intelektualnim vlasništvom, povećanom komercijalizacijom, razvojem poduzetničke kulture i povezanih vještina u javnim znanstvenim organizacijama te za uspješniju interakciju između javnog i poslovnog sektora. Nacionalne smjernice za transfer tehnologije i znanja pružaju preporuke i praktične savjete uredima za transfer tehnologije (UTT-ovima) i upraviteljima u istraživačkim organizacijama za poboljšanje aktivnosti i rezultata transfera tehnologije i znanja.
 

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija