I. Izvrsna znanost


U sklopu ovog stupa ojačat će se i proširiti izvrsnost znanstvene baze Europske unije kako bi postala konkurentnija na globalnoj razini. Glavni ciljevi ovog stupa su: podupiranje najboljih ideja, razvijanje talenata u Europi, osiguravanje pristupa istraživača istraživačkim infrastrukturama i stvaranje Europe atraktivne za vrhunske istraživače.

Izvrsna znanost sastoji se od:

a) Europskoga istraživačkog vijeća (ERC)

Osnovano je 2007. godine u svrhu podupiranja i promicanja graničnih istraživanja i pionirskih ideja u novim i tek nastajućim područjima koji uvode inovativne i nekonvencionalne pristupe otvarajući put novim i često neočekivanim znanstvenim i tehnološkim rezultatima. Jedini kriterij je znanstvena izvrsnost u cilju financiranja samo najtalentiranijih i najkreativnijih istraživača i njihovih timova.

b) Djelovanja Marie Skłodowska-Curie

Podupiru istraživače u svim fazama njihovih karijera promicanjem izvrsnosti u istraživanju i razmjene znanja. Pružaju istraživačima mogućnost stjecanja i prenošenja novih vještina i kompetencija u svrhu usavršavanja i razvoja njihovih karijera. Cilj je razviti visokokvalificirani i kreativni ljudski kapital koji može otkriti i riješiti nadolazeće globalne izazove, komunicirati znanstvene dokaze kreatorima politika i javnosti te raditi u više područja. Međusektorska, interdisciplinarna i međunarodna mobilnost istraživača su ključne te omogućuju da europski istraživački prostor bude djelotvorniji, konkurentniji i privlačniji na globalnoj razini.

c) Istraživačke infrastrukture

Vrhunske istraživačke infrastrukture pružaju ključne usluge i resurse istraživačkim i inovacijskim zajednicama te postavljaju temelj za istraživačke i inovacijske doprinose s ciljem suočavanja s globalnim izazovima i rješavanja industrijske konkurentnosti. Podupiranjem istraživačkih infrastruktura na razini Unije povezuju se raspršene nacionalne i regionalne istraživačke infrastrukture te se jača europski istraživački prostor. Cilj je osigurati da Europa posjeduje vrhunske održive istraživačke infrastrukture svjetske razine koje su otvorene i dostupne svim istraživačima kako u Europi tako i izvan nje te da se tako u potpunosti iskoristiti njihov potencijal za postizanje znanstvenog napretka i inovacija. 

  • Nacionalne osobe za kontakt:

Europsko istraživačko vijeće

Imenovanje u tijeku.                                                       
koordinacija.obzoreuropa@mzo.hr                                                                           
+385 1 4594 485

Djelovanja Marie Skłodowska-Curie

Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr  
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr   
+385 1 5005 644

Istraživačke infrastrukture

Jelena Ilić Dreven
Jelena.IlicDreven@mzo.hr
+385 1 4594 541
 

  • Korisne poveznice:

Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC)
European Research Council
ERC Work Programme 2021 (.pdf)
Marie Skłodowska-Curie Actions
European Research Infrastructures
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)