Misije


Kao novost u sklopu programa Obzor Europa osnivaju se misije kako bi ponudile rješenja za neke od najvećih globalnih izazova s kojima se danas suočavamo te su usko povezane s prioritetima Europske unije.   

Integralan su dio Programa, a osmišljene su tako da budu hrabre, inspirativne i relevantne za društvo u cjelini te da pridonesu ostvarenju ciljeva Europskoga zelenog plana, Europskoga plana za borbu protiv raka i Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda.

Misije povezuju aktivnosti u različitim poljima i disciplinama te različitim vrstama istraživanja i inovacija. Svaka misija ima mandat za rješavanje gorućih izazova u društvu u određenom vremenskom okviru i proračunu, a njome upravlja Odbor za misije koji se sastoji od 15 stručnjaka koji su iz različitih područja i institucija. Građani Europske unije bit će angažirani i konzultirani u svim fazama provedbe misija s obzirom na to da su misije osmišljene tako da u svojoj provedbi uključuju angažman ne samo Komisije i država članica, već i drugih relevantnih dionika, od neovisnih stručnjaka do građana EU-a.
 
  • Područja misija:
 
  • Rak
  • Prilagodba klimatskim promjenama i društvene transformacije
  • Zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode
  • Klimatski neutralni i pametni gradovi
  • Zdravlje tla i hrana.

  • Korisne poveznice:
 
Misije
Missions in Horizon Europe