4. MZO nastavna jedinica Poučavanje o Holokaustu: Stradanje žena i djece u logoru Jasenovac, Zagreb, 2007.