Akcijski plan za provedbu nastave na daljinu, srpanj 2020.