Analiza opremljenosti škola i korištenja digitalne tehnologije

Analiza opremljenosti učionica za digitalnu nastavu, provedena je u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu pripreme za frontalnu provedbu reforme u školskoj godini 2019./2020. i evaluacije eksperimentalnog programa Škola za život.

U prosincu 2018. godine CARNet je prikupio statističke podatke koji se odnose na opremljenost učionica u svim školama u RH digitalnim alatima koji pokazuju da je gotovo 70%  svih školskih učionica u Hrvatskoj opremljeno projektorom, dok je s ukupno 2803 pametne ploče ili interaktivna ekrana opremljeno 15% svih učionica.

U sklopu istraživanja provedenih na 74 škole koje su uključene u eksperimentalni program „Škola za život“ postavljena su pitanja učenicima imaju li na raspolaganju određenu informatičku opremu koju mogu koristiti za pristup digitalnim sadržajima, Internetu općenito te za komunikaciju.

Analiza odgovora učenika 5. i 7. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola uključenih u eksperimentalni program „Škola za život“ pokazuje da velika većina učenika, njih čak 94% posjeduje vlastiti pametni telefon, dok 92% učenika kod kuće na raspolaganju ima stolno ili prijenosno računalo.

Podatci ukazuju na to da se u eksperimentalnim školama digitalni sadržaji i udžbenici koriste na nastavi i da ih učenici koriste kod kuće, te da većina ispitanih učenika voli takav način učenja i poučavanja.

Konkretno, dva od tri učenika na nastavi u eksperimentalnim školama imaju priliku učiti upotrebom multimedijskih elementa i koriste se računalom ili tabletom na nastavi, dok tri od četiri učenika vole kada se u školi uči tako da se upotrebljavaju računala ili drugi elektronički uređaji. Velika većina učenika (87%) s lakoćom  koristi elektroničke uređaje te se koristi Internetom za traženje podataka i učenje (88%), a većina učenika (69%) koristi računalo ili tablet prilikom učenja i pisanja domaće zadaće.

Većina (62%) učenika u eksperimentalnom programu u analizi je potvrdila da na nastavi gledaju i slušaju multimedijske elemente, a 67% učenika kaže da se koristi računalom ili tabletom na nastavi.

Analizirano je i korištenja tableta u eksperimentalnim školama putem izvještaja MDM (Mobile Device Management) sustava odnosno sustava za upravljanje mobilnim uređajima. Prikupljeni podatci ukazuju na to da se, u razdoblju od mjeseca studenog prošle godine do siječnja ove godine, u 77% škola uključenih u eksperimentalni program „Škola za život“ u prosjeku kontinuirano koristi više od 80% tableta.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalni kurikulum