Digitalni sadržaji i primjeri dobre prakse – ssploce - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Tina Cvijanović
Digitalni sadržaji i primjeri dobre prakse - ssploce

U webinaru ću prikazati moj rad kroz virtualnu učionicu u Loomenu i Merlinu, svoje digitalne obrazovne sadržaje, projektnu nastavu, veze s novim predmetnim kurikulumima te ideje za korištenje na nastavi.

Predavačica: Tina Cvijanović, Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića

Webinar će se održati 27. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8776

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum