Divjak: Gotovo tisuću novih edukacija uživo za pripremu kurikularne reforme

Nakon uspješno provedene edukacije CARNET-a organiziranjem radionica uživo „Kako uspješno učiti u online okruženju“, koje su okupile više od 32.000 sudionika, tijekom siječnja i veljače održano je oko 1.000 jednodnevnih stručnih usavršavanja za sve učitelje i nastavnike svih nastavnih predmeta na županijskoj i lokalnoj razini na kojima je sudjelovalo više od 26.000 učitelja, suradnika i ravnatelja. Stručnim skupovima tijekom lipnja i srpnja nastavljaju se edukacije za frontalno uvođenje kurikularne reforme.

U sklopu novoga velikog ciklusa bit će održano oko 1.000 novih jednodnevnih stručnih usavršavanja namijenjenih učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima svih škola u Republici Hrvatskoj. Tijekom cijele školske godine održava se i online edukacija s 40.000 polaznika.

„Do sada je održano oko 1.000 radionica uživo, a u virtualnim učionicama je tijekom šest mjeseci educirano 39.760 sudionika. Dakle, opravdano govorimo o najvećoj edukaciji u povijesti Hrvatske kojoj je cilj da naši učitelji u svim školama budu spremni za kurikularnu reformu. Vjerujem da će ubrzo doći na red i povišenje koeficijenata za plaće učitelja kako bi oni na čijim leđima reforma ulazi u škole osjetili financijske pogodnosti na svojim plaćama“, istaknula je ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Teme lipanjskih edukacija obuhvaćaju spektar tema od razumijevanja ishoda učenja i vrednovanja preko metoda i strategija kojima se ostvaruju odgojno-obrazovni ishodi te kurikulumski pristup poučavanju. U virtualnim učionicama za učitelje i nastavnike koji se pripremaju za frontalno uvođenje predmetnih kurikuluma tijekom posljednjih šest mjeseci obrađene su sljedeće teme: Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja, Razvoj kompetencije učiti kako učiti, Uporaba digitalne tehnologije u nastavnome predmetu, Kurikulum nastavnoga predmeta, Vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog, Kurikulumi međupredmetnih tema, a u tijeku je tema Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu. Stručni skup kojemu je u središtu kurikulumsko planiranje u kojemu će se učitelji i nastavnici okušati radeći u grupama uz potporu savjetnika i mentora zato je logičan slijed i konkretna priprema za sljedeću školsku godinu.

Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalni kurikulum