Divjak: Za frontalno uvođenje kurikularne reforme Europska komisija osigurala stručnu i financijsku potporu

Europska komisija u partnerstvu s British Councilom i u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja osigurala je novu financijsku i stručnu potporu u sklopu Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) za uvođenje kurikularne reforme u sve škole. Naime, prema planu cjelovita kurikularna reforma ulazi u sve škole od školske godine 2019./2020. i godina koja pred nama ključna je za uspješnu pripremu frontalne provedbe, ali i za evaluaciju eksperimentalne provedbe reforme. Dosadašnji rezultati evaluacije eksperimentalne provedbe kurikularne reforme ugrađeni su u pripremu frontalnog uvođenja reforme, a služe i kao podloga aktivnosti u ovom projektu.

Program potpore obrazovnoj reformi trajat će godinu dana, a vrijedan je oko 2,2 milijuna kuna i uz ostalo uključuje: osnaživanje kompetencija ravnatelja škola za vođenje i razvoj, edukaciju mentora koji provode edukacije učitelja i nastavnika svih osnovnih i srednjih škola, pripremu novih obrazovnih sadržaja uz poseban naglasak na razvoj kompetencija za vrednovanje i ocjenjivanje: samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje učenika, samovrednovanje škola te njegovu primjenu u strateškom razvoju škole te evaluaciju učinaka reforme i projekta.

„Nakon pozitivnog izvješća Europske komisije koje prvi put hvali Hrvatsku za ambiciozne reforme u obrazovanju ova, stručna i financijska potpora, predstavlja novi vjetar u jedra reformi s najviših razina Europske unije. Trenutačno u eksperimentalnoj fazi surađujemo s međunarodnim stručnjacima koji su u Hrvatskoj upravo preko EK i oni nam daju značajnu potporu svojim iskustvom u reformskim procesima u uspješnim zemljama - od Finske pa sve do Novoga Zelanda. Sada radimo na pripremi frontalnog uvođenja reforme u sve škole od sljedeće školske godine i tu su nam uz domaće stručnjake važna i međunarodna iskustva. Naime, početkom siječnja 2019. donosimo nove kurikulume, raspisujemo natječaj za udžbenike, a edukacije za učitelje već traju“, istaknula je zadovoljna i optimistična ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.
 

Stranica | Priopćenja | Nacionalni kurikulum