Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa

Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - prosinac 2022.

Korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 321.067.050,00 HRK

ESF: 272.906.992,50 HRK

Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - prosinac 2022.

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), člankom 88. propisano je da ministar pravilnicima uređuje uvjete i način ostvarivanja prava redovitih studenata iz studentskoga standarda, i to na: subvencionirano stanovanje, subvencioniranu prehranu, prijevoz studenata s invaliditetom, državne stipendije, zajmove i druge novčane potpore te zapošljavanje preko studentskih centara.

Uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje na temelju socio-ekonomskog statusa utvrđuju se Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa koji se objavljuje na poveznici.

Cilj operacije je osigurati izravnu financijsku potporu dodjelom državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.

U pet akademskih godina provedbe ove operacije planirana je dodjela 29.400 godišnjih državnih stipendija u svrhu povećanja dostupnosti visokog obrazovanja i unaprjeđenja socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanja završnosti u visokom obrazovanju.
 
 

Stranica | Projekti | EU fondovi