Državni tajnik Ivica Šušak sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara obrazovanja EU-a u Luksemburgu 5. travnja 2022.

U području visokog obrazovanja ministri su usvojili dva dokumenta kojima će se omogućiti visokim učilištima iz Europske unije produbljivanje suradnje uspostavljene u sklopu Bolonjskog procesa.

Zaključci Vijeća o europskoj strategiji za osnaživanje visokih učilišta za budućnost Europe pridonijet će povećanju kvalitete poučavanja i učenja, kao i većoj sinergiji visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija. Preporuka Vijeća o povezivanju radi djelotvorne europske suradnje u visokom obrazovanju omogućit će visokim učilištima združivanje ljudskih i materijalnih resursa s partnerskim visokim učilištima iz EU-a. 

Nadalje, odobreni su Zaključci Vijeća o poboljšanju mobilnosti učitelja i nastavnika, posebno europske mobilnosti, tijekom njihova inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Učitelji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva odgojno-obrazovnih politika na nacionalnoj i europskoj razini.

Budući da su obrazovni sustavi izišli iz zdravstvene krize i ubrzo se morali suočiti s krizom uzrokovanom agresijom na Ukrajinu, održana je rasprava na temu  upravljanja krizama koje utječu na obrazovne sustave država članica i zajedničkog upravljanja krizama u Europskom prostoru obrazovanja. Hrvatska je istaknula važnost povećanja digitalne zrelosti odgojno-obrazovnih ustanova i visokih učilišta kao preduvjet za suočavanje s krizama te je podržala usuglašen pristup integraciji učenika i studenata iz kriznih područja u obrazovne sustave država članica. Ministrima se obratio videovezom ministar obrazovanja Ukrajine i izvijestio o stradanju ukrajinske djece i velikim oštećenjima obrazovne infrastrukture. 

Tijekom sastanka ministri su razmijenili mišljenja o vrednovanju ulaganja u obrazovanje i podržali zajedničku deklaraciju ministara obrazovanja o stvaranju zajedničke vizije učinkovitog i pravednog ulaganja u obrazovanje.

Ministri su također razmijenili mišljenja o financiranju alijansi europskih sveučilišta koja uz sredstva iz programa EU-a Erasmus+ i Obzor Europa trebaju sustavno nacionalno sufinanciranje, pri čemu se preporučuje ugrađivanje u programsko financiranje visokih učilišta.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje