eTwinning i Erasmus+ projekti u Školi za život - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Danijela Šajtar, Ivana Moguš i Tamara Jurišić-Brozović
eTwinning i Erasmus+ projekti u Školi za život

  1. Kako uklopiti eTwinning u kurikulum škole?
  2. Erasmus projekti
  3. Primjeri dobre prakse

Predavačice: Danijela Šajtar, Ivana Moguš i Tamara Jurišić-Brozović, Osnovna škola Čazma

Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8614

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum