EuroHPC

Izvor: https://www.etp4hpc.eu/eurohpc.html

Pojam „računalstvo visokih performansi” (High Performance Computing, HPC) označava tehnologije i korištenje moćnih superračunala (koja u jednom sustavu ili u neposrednoj blizini povezuju stotine tisuća ili milijune računalnih jedinica koje rade istodobno) za velike i brze izračune koji su toliko zahtjevni da se ne mogu izvršiti s pomoću računala opće namjene. Metode računalstva visokih performansi uključuju modeliranje i simulaciju, naprednu analizu podataka i vizualizaciju koji se koriste za visoko računalne ili podatkovno intenzivne zadatke u vrlo širokom rasponu znanstvenih, inženjerskih, industrijskih i poslovnih primjena te primjena u javnom sektoru. HPC je u središtu znatnog napretka i inovacija u digitalnom dobu u kojem jače računalo predstavlja veću konkurentnost. HPC je ključna tehnologija znanosti, industrije i cjelokupnog društva u cjelini.

Primjeri primjene HPC-a: rano otkrivanje i liječenje bolesti, nove terapije koje se temelje na personaliziranoj i preciznoj medicini, razumijevanje funkcioniranja ljudskog mozga, predviđanje razvoja klime, svemirska promatranja, prevencija prirodnih katastrofa velikih razmjera i upravljanje njima te ubrzavanje razvoja novih materijala. Upotreba HPC-a znatno smanjuje i cikluse projektiranja i proizvodnje u industriji. HPC je ključan i za nacionalnu sigurnost i obranu, npr. za razvoj složenih tehnologija enkripcije, za praćenje kibernapada i odgovor na njih, za učinkovitu forenziku te za nuklearne simulacije.

Zemlje potpisnice Europske deklaracije o računalstvu visokih performansi, među kojima je i Hrvatska,  prepoznale su da su hitno potrebna zajednička ulaganja s Unijom kako bi se nabavila i europskim korisnicima u znanosti i industriji ponudila vodeća infrastruktura HPC-a koja odgovara njihovim zahtjevnim potrebama te do 2022./2023. u Europi razvila vlastita predeksaskalarna (sto milijuna milijardi, odnosno 1017 izračuna u sekundi) i eksaskalarna (milijarda milijardi, odnosno 1018 izračuna u sekundi) infrastruktura HPC-a.

Vezano uz navedeno, Komisija je provela procjenu učinka da bi utvrdila koji je instrument najbolji za postizanje tih ciljeva. Utvrđeno je da najbolju opciju predstavlja zajedničko poduzeće za HPCEuroHPC Joint Undertaking - (Joint Undertaking), a EuroHPC JU čini 26 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luxembourg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska. RH je jedna od potpisnica Deklaracije EuroHPC, čime se automatski navodi kao jedna od država sudionica u inicijativi.

EuroHPC JU je javno-privatno partnerstvo koje osigurava zajednički pravni, ugovorni i organizacijski okvir za strukturiranje zajedničkih obveza koje su preuzeli sudionici. Ono također svojim članovima pruža čvrstu upravljačku strukturu i proračunsku sigurnost, može provesti zajedničku javnu nabavu i upravljati vrhunskim sustavima HPC-a promičući (osobito europsku) tehnologiju, a može i djelovati kao vlasnik predeksaskalarnih i eksaskalarnih superračunala koju zajednički financiraju njegovi članovi, čime se omogućuje nediskriminirajući pristup superračunalima. Na poslijetku, zajedničko poduzeće može pokrenuti programe istraživanja, razvoja i inovacija za razvoj tehnologija i njihovu naknadnu integraciju u europske sustave eksaskalarnih superračunala te na taj način zatvoriti krug koji započinje istraživanjem i razvojem, a završava isporukom i radom eksaskalarnih sustava HPC-a te može pridonijeti razvoju konkurentne europske industrije opskrbe tehnologijom.
 Pisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija