Evaluacija prvog polugodišta eksperimentalne faze kurikularne reforme Škola za život; Brifing za medije, 28. prosinca 2018.