Isplata plaća pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Nastavno na zaprimljene upite o isplati plaća pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika (PUN/SKP) sukladno sklopljenim ugovorima o radu, obavještavamo vas da je na rad PUN/SKP primjenjiv članak 95. stavak 3. Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19), kojim je definirano da radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

Plaće pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koje se financiraju iz projekata ugovorenih u okviru ESF poziva Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III ili u okviru poziva Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2019./2020. školsku godinu, a koji zbog „više sile“ nisu u mogućnosti obavljati svoj posao, bit će prihvatljive za nadoknadu iz sredstava projekta.
 

Pisane vijesti | Isplate (plaće, stipendije...) | Odgoj i obrazovanje