Izmjene i dopune državnih potpora za ZCI

7. ožujka 2017.

Vezano uz doneseni Program potpora (dalje: Program) od 25. studenoga 2016. godine (KLASA: 910-08/14-01/00340; URBROJ: 533-19-16-0022), na temelju kojeg će poduzetnici koji sudjeluju u sklopu znanstvenih centara izvrsnosti, na temelju odluka o osnivanju, moći ostvariti pravo na potporu za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe o općem skupnom izuzeću), ministar znanosti i obrazovanja donio je 3. ožujka 2017. godine Izmjene i dopune Programa potpora.

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ razrađeni su detaljni uvjeti definirani u Programu.

Stranica | Priopćenja | EU fondovi