Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13, u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama (u daljnjem tekstu Konačna lista).

Sve su osnovne i srednje škole dužne objaviti Konačnu listu na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

Škole koje Ministarstvu, putem CARNetove aplikacije, nisu dostavile odluke o odabiru svih ili određenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava, dužne su prema članku 22. stavku 5. Zakona, za nastavne predmete za koje nisu odabrale udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstava, koristiti udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koja su s obzirom na odabir stručnih aktiva najzastupljenija na razini županije na čijem području škola djeluje.

OSNOVNE ŠKOLE (konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava po županijama - objavljeno 1. lipnja 2014.):
 1. Zagrebačka županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 2. Krapinsko-zagorska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 3. Sisačko-moslavačka županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 4. Karlovačka županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 5. Varaždinska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 6. Koprivničko-križevačka županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 8. Primorsko-goranska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 9. Ličko-senjska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 10. Virovitičko-podravska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 11. Požeško-slavonska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 12. Brodsko-posavska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 13. Zadarska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 14. Osječko-baranjska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 15. Šibensko-kninska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 16. Vukovarsko-srijemska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 17. Splitsko-dalmatinska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 18. Istarska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 19. Dubrovačko-neretvanska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 20. Međimurska županija - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava
 21. Grad Zagreb - OSNOVNE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava

SREDNJE ŠKOLE (konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava po županijama):
 1. Zagrebačka županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 2. Krapinsko-zagorska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 3. Sisačko-moslavačka županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 4. Karlovačka županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 5. Varaždinska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 6. Koprivničko-križevačka županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 8. Primorsko-goranska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 9. Ličko-senjska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 10. Virovitičko-podravska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 11. Požeško-slavonska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 12. Brodsko-posavska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 13. Zadarska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 14. Osječko-baranjska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 15. Šibensko-kninska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 16. Vukovarsko-srijemska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 17. Splitsko-dalmatinska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 18. Istarska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 19. Dubrovačko-neretvanska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 20. Međimurska županija - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.
 21. Grad Zagreb - SREDNJE ŠKOLE - konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava - 1. lipnja 2014.

OSNOVNE ŠKOLE (liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama):
 1. Zagrebačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 2. Krapinsko-zagorska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 3. Sisačko-moslavačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 4. Karlovačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 5. Varaždinska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 6. Koprivničko-križevačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 8. Primorsko-goranska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 9. Ličko-senjska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 10. Virovitičko-podravska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 11. Požeško-slavonska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 12. Brodsko-posavska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 13. Zadarska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 14. Osječko-baranjska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 15. Šibensko-kninska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 16. Vukovarsko-srijemska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 17. Splitsko-dalmatinska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 18. Istarska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 19. Dubrovačko-neretvanska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 20. Međimurska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.
 21. Grad Zagreb - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava - 2014.

SREDNJE ŠKOLE (liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama):
 1. Zagrebačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 2. Krapinsko-zagorska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 3. Sisačko-moslavačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 4. Karlovačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 5. Varaždinska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 6. Koprivničko-križevačka županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 8. Primorsko-goranska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 9. Ličko-senjska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 10. Virovitičko-podravska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 11. Požeško-slavonska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 12. Brodsko-posavska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 13. Zadarska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 14. Osječko-baranjska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 15. Šibensko-kninska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 16. Vukovarsko-srijemska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 17. Splitsko-dalmatinska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 18. Istarska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 19. Dubrovačko-neretvanska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 20. Međimurska županija - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.
 21. Grad Zagreb - liste najzastupljenijih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava po županijama 2014.


Stranica | Odgoj i obrazovanje