Konstituirano Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) održana je 3. listopada 2023. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Članove Nacionalnog vijeća imenovao je Hrvatski sabor 14. srpnja 2023. Iz redova znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru imenovani su dr. sc. Ivana Ujević, dr. sc. Damir Kralj, dr. sc. Domagoj Šimić, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan. Za članove Nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru imenovani su dr.sc. Borka Jadrijević, dr. sc. Hrvoje Buljan, dr. sc. Alan Šustić, dr. sc. Milan Oršanić, dr. sc. Alen Stojanović, dr. sc. Nebojša Stojčić, prof. art. Goran Končar. Članovima Nacionalnog vijeća iz redova profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru imenovani su dr. sc. Sanja Gongeta i dr. sc. Leo Mršić. Iz redova osoba iz područja poduzetništva imenovani su Mladen Pejković i mr. sc. Zdeslav Milas. Kao predstavnik reprezentativnog sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja u Nacionalnom vijeću imenovan je dr. sc. Dragan Bagić.

Za predsjednika Nacionalnog vijeća članovi su na konstituirajućoj sjednici jednoglasno izabrali dr. sc. Hrvoja Buljana. 

Nacionalno vijeće predlaže i potiče mjere za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja, prati razvoj znanstvenih i umjetničkih područja i polja, raspravlja pitanja važna za razvoj nacionalnog inovacijskog sustava, predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unaprjeđenje te poticanje tehnološkog razvoja, donosi minimalna etička načela. Također, Nacionalno vijeće predlaže ministru znanstvena i interdisciplinarna područja, polja i grane te umjetničko područje, polja i grane, broj matičnih odbora i njihovu nadležnost za pojedina polja, imenuje članove matičnih odbora te na prijedlog matičnih odbora donosi Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije itd.

 

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje