Kreativnost učenika i učitelja u nastavi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ljiljana Štanfelj i Andrijana Sili
Kreativnost učenika i učitelja u nastavi

Odgojno-obrazovni proces je sustavno organizirana zajednička aktivnost nastavnika i učenika na ostvarenju zadataka odgoja i obrazovanja (Bognar,L./Matijević,M. 2005., 31.).
Kao takva promatra se i poučava i s komunikacijskog aspekta te kao socijalni proces u kojem sudjeluju učenik, nastavnik, drugi učenici, šira društvena okolina, a koriste se određeni komunikacijski mediji koji prenose i prikazuju određene nastavne sadržaje te omogućuju socijalnu interakciju i razmjenu informacija među sudionicima nastave.
Pozitivnom pedagoškom kulturom naglašava se važnost funkcije učitelja koja nije samo prenošenje znanja, već prenošenje etičkih vrijednosti, pozitivnih vrednota i uvjerenja, prihvaćanje interesa i sposobnosti učenika, razvijanje samostalnosti te poticanje kreativnosti učenika kao ključne kompetencije za cjeloživotno učenje.
Pri tome su u nastavi konstruktivni suradnici učenici i kreativni te fleksibilni učitelji usmjereni na višestruke inteligencije, socijalne kompetencije, talente, kreativnost i kritičko mišljenje.
Kompetencije, osobnost i afiniteti učitelja ključni su faktori koji mogu osloboditi i buditi entuzijazam učenika, poticati kreativnost i samoostvarenje, dok su učiteljeve glavne uloge biti pokretač i savjetodavni voditelj te poticati, savjetovati i usmjeravati učenika.
Kontinuirana edukacija i stručna usavršavanja utječu na kreativnost učitelja u radu s učenicima.
Kreativnost učitelja dolazi do izražaja u različitim oblicima, načinima i metodama rada s učenicima.
Tečajevi na raznim online platformama pružaju mogućnost razvoja kreativnosti te kontinuiranoga profesionalnog usavršavanja i razvoja, a sve s ciljem poboljšanja rada i rezultata u radu s učenicima, kao i poticanje kreativnog načina razmišljanja.

Predavačice: Ljiljana Štanfelj (Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Osijek) i Adrijana Sili (Osnovna škola Josipovac)

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8780

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum