Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo savjetodavnu pomoć Svjetske banke za povećanje učinkovitosti ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs i direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju Jehan Arulpragasam potpisali su 30. rujna 2021. ugovor o savjetodavnim uslugama kako bi se pružila potpora Vladi RH u povećanju učinkovitosti i poboljšanju institucionalnih kapaciteta za provedbu politika istraživanja i inovacija u Hrvatskoj.

Ugovorom se omogućava dugoročna savjetodavna pomoć i doprinos u kreiranju, provedbi i praćenju politike istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) u novom programskom razdoblju.

Ova potpora potrebna je za provedbu ambicioznog programa reformi IRI politika koji je planiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te za poboljšanje kapaciteta institucija kako bi se maksimalno iskoristila značajna javna sredstva namijenjena za istraživanje i inovacije.

Hrvatska ima jedinstvenu priliku potaknuti rast dodatnim poticajima iz Mehanizma za oporavak i otpornost te strukturnih fondova. Novi i hrabar pristup financiranju IRI aktivnosti neophodan je kako bi se u potpunosti iskoristio poticajni paket EU-a. I politike („policy-mix“) i procesi (upravljanje i kontrola) trebaju se prilagoditi potrebama inovacijskog ekosustava. Povećano financiranje prilika je, ali i izazov kako bi se postigli željeni rezultati u smislu izvrsnosti istraživanja i inovacijskih rezultata.

„U suradnji sa stručnjacima Svjetske banke uspostavit ćemo učinkovit i djelotvoran sustav kreiranja, provedbe i praćenja politike istraživanja, razvoja i inovacija. Takav bi nam sustav trebao pomoći da mogućnosti koje pruža nova financijska perspektiva Europske unije iskoristimo na najbolji mogući način. Značajna sredstva Europske unije, uz nužno poboljšanje istraživačkih i inovacijskih politika, pridonijet će postizanju svjetski usporedivih znanstvenih rezultata, prijenosu znanja te poticanju konkurentnosti gospodarstva utemeljenog na znanju“, rekao je ministar Fuchs u povodu potpisivanja ugovora.

Predloženi savjetodavni program sastoji se od tri komponente i trajat će do polovice 2026. godine. Prvoj komponenti cilj je pružiti analitičke podatke za ažuriranje Strategije pametne specijalizacije te poboljšanje intervencijske logike, procesa poduzetničkog otkrivanja, upravljanja i okvira za praćenje i vrednovanje. Svrha druge komponente je pružanje operativne potpore tijekom razdoblja provedbe novih programa te podizanje institucionalnih kapaciteta za provedbu IRI politika. Treća komponenta podržava nadogradnju postojećeg okvira za praćenje i vrednovanje, kao i njegovu primjenu.

„Podaci i iskustva pokazuju da učinkovito korištenje sredstava za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) dovodi do povećanja rasta i produktivnosti te otvaranja visokokvalificiranih radnih mjesta, posebno u manjim i mlađim tvrtkama orijentiranim na inovacije. To je posebno važno u vrijeme ove zdravstvene, društvene i gospodarske krize. Stoga je od ključne važnosti za Hrvatsku da iskoristi priliku i učinkovito iskoristi financiranje IRI-a kako bi dodatno osnažila svoj inovacijski potencijal. Veliko nam je zadovoljstvo što je Hrvatska ponovno odabrala Svjetsku banku za partnera u tim nastojanjima”, rekao je Jehan Arulpragasam, direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju.

Pisane vijesti | Priopćenja | EU fondovi