O projektu „HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja diljem Europe“

Razdoblje provedbe: veljača 2021. - veljača 2024.

Projekt HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja diljem Europe sufinanciran je uz potporu Erasmus+ programa Europske unije - Ključna aktivnost 3 (KA3 - potpora reformi politika). Projekt je započeo 28. veljače 2021., a završava 28. veljače 2024.

Nositelj projekta je Pedagoški inštitut iz Ljubljane, a okuplja jedanaest partnera iz sedam zemalja (Slovenije, Danske, Švedske, Njemačke, Austrije, Portugala i Hrvatske). Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je iz Hrvatske, zajedno s Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba (IDIZ-om) te Mrežom centara za obrazovne politike (NEPC-om).

Projekt HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti u učitelja (SEDA) diljem Europe u središte stavlja učitelje podržavajući razvoj njihovih socijalnih i emocionalnih kompetencija te svijesti o različitosti nudeći program HAND: Osnaživanje učitelja, kao skup inovativnih aktivnosti i iskustava učenja koji, uz redovitu/kontinuiranu superviziju, monitoring i podršku – grade sustav HAND: Osnaživanje učitelja. Program HAND: Osnaživanje učitelja omogućuje učiteljima stjecanje kompetencija za suočavanje s izazovima poučavanja u raznolikim društvima, sprječavajući ih da prerano napuste profesiju, osnažujući ih da prate i planiraju svoju karijeru te podržavajući njihovu vlastitu dobrobit, kao i dobrobit učenika.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odgovorno, u bliskoj suradnji sa slovenskim i austrijskim ministarstvom obrazovanja, za razvoj smjernica politike HAND: Osnaživanje učitelja i iskorištavanje nalaza i ishoda projekta. U projektu su tri navedena ministarstva obrazovanja odgovorna da predložene smjernice budu u skladu s najnovijim međunarodnim i EU trendovima te da preporuke nadograde nacionalne razvojne zadaće u tom području.

U sklopu projekta do sada su održana tri projektna sastanka. Prvi je održan u svibnju 2021. godine u online okruženju, drugi u rujnu 2021. godine u Grazu te treći u siječnju 2022. godine u Zagrebu kao hibridni sastanak. Na projektnim sastancima raspravlja se o relevantnim temama te razmjenjuju mišljenja o sadržaju i operativnim aspektima projektnih događaja i rezultata.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći više informacija o projektu te pratiti projektne aktivnosti: https://www.handinhand.si/hr/home2/

Pisane vijesti | Projekti | Odgoj i obrazovanje