Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini na temelju prigovora

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je ukupno 14 prigovora na rezultate Javnoga poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini te je nakon provedene prosudbe prigovora donijelo Odluku o izmjeni Odluke o financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u navedenoj odluci dodijelilo je financijsku potporu dodatno za jedan znanstveni časopis dok jednom znanstvenom časopisu i jednom časopisu za popularizaciju znanosti, a kojima je dodijeljena financijska potpora na temelju Odluke o financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini od 24. srpnja 2018. godine, neće biti dodijeljena financijska potpora jer je naknadnom provjerom utvrđeno kako ne udovoljavaju Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti. Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2018. godini financijsku potporu za 188 časopisa u ukupnome iznosu od 12.044.389,00 kuna.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija