Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini

29. kolovoza 2018.

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini (Klasa: 402-07/18-02/00002, Ur. broj: 533-03-18-0001) od 30. ožujka 2018. i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2018. godini financijsku potporu za 189 časopisa u ukupnome iznosu od 12.080.787,00 kuna.

Povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost provelo je neovisnu i stručnu prosudbu pristiglih zahtjeva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava donesena je na temelju prijedloga Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-casopis@mzo.hr.Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija