Odgovori na česta pitanja vezana uz nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020.

Moja škola nije na popisu, nedostaje udžbenika za neki predmet, imamo učenike s teškoćama, ali nije odabran udžbenik, u međuvremenu se promijenio prvi i drugi strani jezik, udžbenici na jeziku i pismu nacionalnih manjina i sl.?

Popis koji je dostupan na poveznici nastao je iz dokumenta koji je objavljen 1. lipnja 2014. godine i od tada se nije mijenjao.

Kako bismo Vam olakšali, iz popisa smo izbacili dopunska nastavna sredstva za koja nisu osigurana sredstva i koja neće biti financirana sredstvima iz Državnoga proračuna.

Jasno je da je u proteklih pet godina došlo do nekih izmjena. Mi nećemo revidirati popis, on je tu kako bi vam bio orijentir. Važno je da nabavite udžbenike za obvezne i izborne predmete (one koji su to sada, a ne 2014. godine), odnosno ako imate učenike s teškoćama možete za njih nabaviti udžbenike iako ih niste odabrali i predvidjeli 2014. godine.

One udžbenike koji se u ovome trenutku koriste u vašim školama koristit ćete i u školskoj godini 2019./2020., osim za 1. i 5. razred, odnosno Kemiju, Fiziku i Biologiju u 7. razredu.

Druge obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke zadataka, atlase, likovne mape, kutije za tehnički i sl.) nabavljat će ili osnivači ili roditelji (kako je bilo i do sada).

Vezano uz udžbenike na jeziku i pismu nacionalnih manjina koji nisu na popisu i koji su kasnije prevedeni, škola može naručiti udžbenike u skladu sa svojim potrebama iako nisu na popisu.

Kako ćemo provesti nabavu?

Nabavu udžbenika provodi školska ustanova, odnosno osnivač školske ustanove kao Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi. Ministarstvo će novac uplatiti na račun školske ustanove ili osnivača koji provedu postupak nabave.

Nabavu udžbenika potrebno je provesti sukladno važećim propisima i zakonima koji reguliraju postupak javne nabave. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije nadležno tumačiti navedene regulative, za to je nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je među često postavljenim pitanjima dalo odgovor vezan uz pitanje provođenja postupka nabave udžbenika (poveznica).

Kako će izgledati proces plaćanja?

Naručitelj, školska ustanova ili osnivač, dostavlja Ministarstvu tablicu rekapitulacije (dostavit će se naknadno elektroničkom poštom) svih zaprimljenih računa dobavljača o urednom primitku udžbenika.

Uz tablicu, potrebno je dostaviti i sve račune u PDF obliku. Sve se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na mail adresu: nabava-udzbenika@mzo.hr.

S obzirom na to da se očekuje sukcesivno pristizanje računa za stare udžbenike te da nabava novih udžbenika slijedi kasnije, Ministarstvo će ukupan iznos svih računa, iskazanih u tablici rekapitulacije zaprimljenoj do 20. u mjesecu, proslijediti na žiroračun Naručitelja, školske ustanove ili osnivača do kraja mjeseca.

Isplate će biti u lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu.Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje