Odluka o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine u šk. god. 2022./2023. Odlukom su obuhvaćeni svi redoviti učenici srednjih škola pripadnici romske nacionalne manjine koji su na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za šk. god. 2022./2023. (KLASA: 016-01/22-01/00371, URBROJ: 533-07/22-0001 od 6. rujna 2022. godine) i Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 016-01/22-01/00371, URBROJ: 533-07-21-0003 od 22. rujna 2022. godine) dostavili pravovremeno svu propisanu dokumentaciju i ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za šk. god. 2022./2023.

Pisane vijesti | Odluke | Nacionalne manjine