Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.05. Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe te donijelo Odluku o financiranju dvaju projekata u ukupnome iznosu od 3.207.171,22 KN, od kojih bespovratna sredstva iznose 1.776.901,33 KN.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskoga prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija, Specifičnoga cilja 10.iii.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 8. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama strukturnifondovi.hr, www.esf.hr i mzo.gov.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 22. ožujka 2021. godine.

Opći cilj Poziva je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifični cilj Poziva je pružiti potporu uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Slijedom Odluke o financiranju dvaju projekata, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.Pisane vijesti | Odluke | EU fondovi