Odluka o izboru članova Radne skupine za lekturu posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju

Na temelju provedenoga Javnog poziva za izbor kandidata za članove Radne skupine za lekturu posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju (KLASA: 023-02/22-06/00020; URBROJ: 533-06-23-0017 od 30. ožujka 2023. godine) i prijedloga Povjerenstva za koordinaciju provedbe aktivnosti vezanih uz tiskanje publikacija posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju, imenovanog Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za koordinaciju provedbe aktivnosti vezanih uz tiskanje publikacija posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju (KLASA: 023-02/22-06/00020; URBROJ: 533-06-23-0016 od 30. ožujka 2023. godine), a u vezi s člankom 5. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. listopada 2020. i izmjenama od 5. svibnja 2021. i 21. srpnja 2022., ministar znanosti i obrazovanja donosi  Odluku o izboru članova Radne skupine za lekturu posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju kojom se osniva Radna skupina za lekturu posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju.
 
Odlukom o izboru članova Radne skupine za lekturu posebnih nastavnih programa za učenike s teškoćama u razvoju u Radnu skupinu imenovane su:
 
  • Božica Vuić, prof., članica
  • Ana Širinić, prof., članica
  • Nataša Ilić Agatić, mag. philol. croat et ital., članica
  • Anita Poslon, prof., članica.


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje