Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvješćuje javnost da je u Narodnim novinama, broj 55/2023, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.
 
Sastavni dio Odluke je struktura razrednih odjela i broja učenika po programima, i to:
 
  1. Struktura upisa učenika za srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave;
  2. Struktura upisa za srednje škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti;
  3. Struktura upisa za srednje škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe.
 
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. i struktura razrednih odjela i broja učenika po programima mogu se preuzeti na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html
 
Zahvaljujemo korisnicima e-Savjetovanja koji su dali svoj doprinos u postupku javnog savjetovanja o Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. koje je bilo otvoreno u razdoblju od 26. travnja do 11. svibnja 2023. godine.


Pisane vijesti | Odluke | Srednje obrazovanje