Odobren novi ciklus zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata između Republike Hrvatske i Mađarske

U skladu s Programom suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2014. – 2017., koji je potpisan 11. studenoga 2014. godine u Budimpešti, u srpnju 2020. godine objavljen je natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje koji je zaključen 24. rujna 2020. godine.

Natječajem je predviđeno sufinanciranje troškova putovanja i boravka znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja: znanosti o životu, prirodne znanosti i inženjerstvo. Zemlja pošiljateljica pokriva troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače. Maksimalni ukupni odobreni iznos za pojedini projekt s hrvatske strane je 6.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine). Na natječaj je zaprimljeno u propisanome roku 19 projektnih prijedloga, od kojih je 16 u Hrvatskoj i 17 u Mađarskoj ispunjavalo sve formalne uvjete.

Zajedničko povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Mađarske, nakon provedenoga postupka evaluacije 16 projektnih prijedloga koji su u skladu s kriterijima natječaja bili prijavljeni u obje države i ispunjavali sve formalne uvjete, održalo je dopisnim putem svoje 6. zasjedanje te je odabralo za sufinanciranje 10 novih projekata u trajanju od dvije godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Mađarske.

Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-mađarskih znanstveno-istraživačkih projekata bit će objavljen u drugoj polovici 2022. godine.
 

Pisane vijesti | Projekti | Međunarodna suradnja