Potvrda o statusu studenta iz sustava e-Građani (Usluga e-Zapis o statusu studenta)

Ministarstvo zaprimilo je informaciju o slučajevima nepriznavanja Potvrde o statusu studenta izdanih uz pomoć sustava e-Građani kao vjerodostojne isprave od nekolicine studentskih centara, a koju te ustanove koriste u postupcima odlučivanja o određenim studentskim pravima. Slijedom navedenog, Ministarstvo je uputilo svim studentskim centrima Uputu o postupanju u navedenim slučajevima sa zamolbom da istu proslijede djelatnicima nadležnim u postupcima odlučivanja o studentskim pravima, kako bi je što prije počeli primjenjivati.

Uputa sadrži sljedeće informacije:

  • Potvrda o statusu studenta izdana preko sustava e-Građani jest vjerodostojni dokument. Podaci o statusu studenta navedeni u Potvrdi mogu se provjeriti na poveznici.
  • Slijedeći Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, kao i Strategiju e-Hrvatska 2020., Ministarstvo preporučuje svim ustanovama iz sustava MZOS-a jednostavniji i brži način provjere podataka o statusu studenta - povezivanjem na web servis informacijskih sustava ISAK i ISSP. Elektroničkim načinom provjere statusa postupak prijave studenata u postupcima odlučivanja o korištenju studentskih prava se pojednostavnjuje (studenti ne donose potvrde visokog učilišta u papirnatome obliku), a postupak odlučivanja o pravima studenta znatno se skraćuje.

Za pristup web servisu ISAK (Informacijski sustav akademskih kartica)/ISSP (Informacijski sustav studentskih prava) ustanova iz sustava treba uputiti Ministarstvu Zahtjev za dodjelu prava pristupa web servisu informacijskih sustava ISAK-ISSP.

U zahtjevu je potrebno navesti svrhu za koju su podaci o statusu studenta potrebni.

Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za visoko obrazovanje
Donje Svetice 38
HR-10000 Zagreb

Nakon podnesenog zahtjeva Ministarstvo će svakoj ustanovi izdati suglasnost za pristup web servisu ISAK i ISSP sustava ako je zahtjev osnovan.

Sve informacije o tehničkom provođenju spajanja informacijskih sustava ustanova iz sustava znanosti, obrazovanja i sporta na web servis ISAK-ISSP, odnosno o provjeri pojedine potvrde ili podatka za pojedinog studenta mogu se dobiti u Sveučilišnome računskom centru Srce:

Sveučilišni računski centar Srce
Ulica Josipa Marohnića 5
HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 616 5165,
Fax: +385 1 616 5559
ili na e-mail adresi: issp@srce.hr.Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje