Pravilnik o organizaciji i izvođenju produženoga boravka u osnovnoj školi

U Narodnim novinama, broj 62/2019 objavljen je Pravilnik o organizaciji i izvođenju produženoga boravka u osnovnoj školi.

Navedeni Pravilnik dostupan je na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1222.html.Pisane vijesti | Priopćenja | Osnovno obrazovanje