Predstavljanje tableta i početno postavljanje MDM sustava na tablete - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 20. prosinca 2019. godine u 14.00 sati.

Ivan Marčinko i Marko Makovac
Predstavljanje tableta i početno postavljanje MDM sustava na tablete

Na webinaru će se predstaviti tableti koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u sklopu projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme Škola za život - faza II (CKR II), nabavilo za sve učenike prvih, petih i sedmih razreda u školskoj godini 2019./2020. te njihova dostava u škole.

Ujedno će se prikazati detaljni koraci inicijalnog podešavanja i korištenja tableta te povezivanja tableta u Mobile Device Management (MDM) sustav koji upravlja radom svih tableta te uz jednostavnu administraciju služi i za zaštitu učenika i njihovih prava. 

Predavači: Marko Makovac i Ivan Marčinko

Webinar će se održati 20. prosinca 2019. godine u 14.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je dva sata.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8592

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum