Radni program Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2015. i 2016. godine

Hrvatski sabor usvojio je 17. listopada 2014. godine Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. U strategiji se u poglavlju o visokom obrazovanju navodi nekoliko zadaća koje su usmjerene na poboljšanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj, definirane u strategiji prema Ministarskom priopćenju iz Londona (2007.), kao "proces i cilj prema kojem socijalni profil studentskog tijela koje ulazi u visoko obrazovanje, u njemu sudjeluje i uspješno ga završava, odgovara heterogenom socijalnom profilu šireg stanovništva". Uloga Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja je provođenje tih zadaća.

Odluka o osnivanju Nacionalne skupine donesena je 18. rujna 2015. godine, a zadaće skupine su sljedeće:
  • Utvrditi podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju, kao i čimbenike koji pridonose slabijem uključivanju studenata iz tih skupina u visoko obrazovanje;
  • Predložiti aktivnosti za prilagodbu izvođenja nastave i provjeru znanja, vještina i sposobnosti studentima s invaliditetom;
  • Izraditi preporuke za prilagodbu prijavnih i upisnih procedurama na visokim učilištima osoba s invaliditetom;
  • Donijeti preporuke za rad institucionalnih službi i stručnih tijela za potporu studentima s invaliditetom;
  • Izraditi, koordinirati i pratiti provedbu nacionalnog Akcijskog plana za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja;
  • Na temelju komparativne analize sustava studentskog standarda u Hrvatskoj i europskih sustava predložiti projekt reforme sustava;
  • Predložiti novi nacionalni sustav financijskih potpora kojim se povećava izravna potpora studentima, a smanjuje neizravna te koji se temelji na potpori studentima stipendijama i subvencioniranim kreditima, a koji bi bio dostupan svim studentima na temelju kriterija potrebe;
  • Predložiti sustav nacionalnog programa stipendiranja podzastupljenih i ranjivih skupina studenata;
  • Predložiti koncept sustava financiranja za postizanje veće razine pristupačnosti studentima s invaliditetom, uključujući i pružanje financijskih potpora studentima stipendijama i subvencioniranim studentskim kreditima.


Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje