Različite metode u nastavi Njemačkoga jezika (i drugim predmetima) - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 7. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Tanja Baksa
Različite metode u nastavi Njemačkoga jezika (i drugim predmetima)

Predstavljanje različitih metoda za čitanje i govorenje na satu Njemačkoga, Engleskoga, ali i Hrvatskoga jezika, te mnogih drugih predmeta - bit će riječi o metodama koje su vrlo primjenjive, isprobane u nastavi te učenicima zanimljive.
Metode iziskuju rad u skupini, timu ili paru, komunikaciju između učenika i zajednički rad na tekstu te daju mogućnost da svi na satu budu aktivni te da aktivno koriste jezik.

Predavačica: Tanja Baksa, Srednja škola Prelog

Webinar će se održati 7. veljače 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9857

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum