Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma i strukovnog dijela nastavnog plana i programa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrte odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma i strukovnog dijela nastavnog plana i programa kako slijedi:
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (041524) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU (041424) u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (015324) u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA VOZLA I VOZNA SREDSTVA (011224) u obrazovnom sektoru PROMET I LOGISTIKA
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije zrakoplovni tehničar ZIM (010514) u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA za zanimanje CNC OPERATER/CNC OPERATERKA (012703)

Javno savjetovanje otvoreno je od 14. srpnja 2023. do 13. kolovoza 2023. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama:


Pisane vijesti | Priopćenja | Savjetovanja