Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 4. studenoga 2022. godine javno savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 19. studenoga 2022. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2023. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22219

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Savjetovanja